Nieuws

Beekherstel de Grift in Apeldoorn

07-02-2014

In opdracht van de gemeente Apeldoorn werkt Roelofs sinds eind 2013 aan het herstel van de beek de ‘Grift’.

De Grift
Beken en sprengen zijn belangrijk voor de beheersing van overvloedig grondwater. De Grift is één van de hoofdbeken in Apeldoorn en van de Veluwe, vermoedelijk ontstaan in de 14e eeuw. In het verleden is de Grift grotendeels ondergronds verdwenen door het aanleg van duikers.

Beekherstel
De beek wordt voor een groot deel weer bovengronds gebracht, waardoor de afvoer van het water verbeterd wordt en meer regenwater geborgen kan worden. Tevens worden er twee vistrappen en twee bruggen gerealiseerd. Ook zal het bovengronds brengen van de Grift bijdragen aan een positieve belevingswaarde van de omgeving. Kijk hier voor meer projectinformatie.

Door een optimale fasering en uitvoeringsmethode wordt de overlast voor zowel de omgeving als voor de verkeersdeelnemers geminimaliseerd.

Roelofs neemt bij dit project de complete engineering, uitvoering, contractbeheersing en omgevingsmanagement voor haar rekening. Naar verwachting worden de werkzaamheden in augustus 2014 afgerond.