Nieuws

Bewoners Bijvank Noord te Enschede nemen intrek

24-07-2014

In een deel van de woonwijk Bijvank Noord in Enschede-Zuid wordt stedelijke vernieuwing toegepast. De bestaande woningen worden gesloopt en de infrastructuur wordt verwijderd. Daarna wordt de wijk weer opnieuw ingericht met nieuwe woningen, wegen en nutsvoorzieningen.

Roelofs verzorgt de complete herinrichting van de openbare ruimte en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie in het uitvoeringstraject van de wijk. Er is een uitgebreid communicatietraject opgezet voor het omgevingsmanagement naar bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen. Hier is speciaal een omgevingscoördinator voor aangesteld, zodat de uitvoerder zich geheel op het werk kan richten.

CO2-prestatieladder
De werkzaamheden van Roelofs worden uitgevoerd op basis van de CO2-prestatieladder niveau 5, het hoogst haalbare niveau. Dit houdt in dat vooraf inzicht wordt verkregen in de verwachte CO2- uitstoot. Door proactieve maatregelen te nemen en de uitstoot tijdens uitvoering te registreren, wordt een besparing op de CO2-uitstoot gerealiseerd. Lees hier meer over de genomen maatregelen vanuit de CO2-prestatieladder.

In de laatste week voor de bouwvakvakantie hebben de laatste bewoners van het noordelijke deel van fase 2 de sleutel van hun woning in ontvangst genomen. Ook de werkzaamheden in de openbare ruimte van dit deel zijn afgerond. Na de bouwvakvakantie wordt het zuidelijke deel van fase 2 afgerond. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2018 afgerond.

Kijk hier voor een uitgebreide projectomschrijving.