Nieuws

Bewoners vieren intrek in woningen fase 2 van project ‘Bijvank Noord’ in Enschede

22-12-2014

In een deel van de woonwijk Bijvank Noord in Enschede-Zuid wordt stedelijke vernieuwing toegepast. De bestaande woningen worden gesloopt en de infrastructuur wordt verwijderd. Daarna wordt de wijk weer opnieuw ingericht met nieuwe woningen, wegen en nutsvoorzieningen.

Roelofs verzorgt de complete herinrichting van de openbare ruimte en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie in het uitvoeringstraject van de wijk. Er is een uitgebreid communicatietraject opgezet voor het omgevingsmanagement naar bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen. Hier is speciaal een omgevingscoördinator voor aangesteld, zodat de uitvoerder zich geheel op het werk kan richten.

Oplevering fase II
Op donderdag 11 december 2014 sierde een kleurenpracht van ballonnen de Zunabrink. Bewoners, omwonenden en werkers in de wijk waren getuige van het doorknippen van het lint en een symbolische sleuteloverhandiging, waarmee fase 2 officieel werd opgeleverd. De afgelopen maanden ontvingen bewoners al de sleutel van hun nieuwe stek.

Tijdens de openingshandeling overhandigde mevrouw Van Soest, bewoner van fase 2, symbolisch een grote sleutel aan mevrouw Blaauw, aanstaande bewoner van fase 3. Nu de afsluiting van fase 2 een feit is, start Roelofs samen met Nijhuis Bouw begin 2015 met de bouw van fase 3.

CO2-prestatieladder
De werkzaamheden van Roelofs worden uitgevoerd op basis van de CO2-prestatieladder niveau 5, het hoogst haalbare niveau. Dit houdt in dat vooraf inzicht wordt verkregen in de verwachte CO2- uitstoot. Door proactieve maatregelen te nemen en de uitstoot tijdens uitvoering te registreren, wordt een besparing op de CO2-uitstoot gerealiseerd. Lees hier meer over de genomen maatregelen vanuit de CO2-prestatieladder.

Bekijk hier de impressie van deze middag: https://www.youtube.com/watch?v=eJw8yz7ENbw

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina!