Nieuws

Bouwteam Daarlerveen

06-12-2012

Medio 2010 heeft de gemeente Hellendoorn het rioleringsproject Daarlerveen als pilot aanbesteed op basis van een Bouwteamovereenkomst met een 100% kwaliteitsscore. Met gunning kwam de uitdaging voor Roelofs om zo inventief mogelijk het rioolstelsel te ontwerpen, zodat deze voldoet aan de emissie-eisen van het waterschap en de wensen van de gemeente werden ingevuld. De belangrijkste wens was wel het laten vervallen van de riolering in percelen van particulieren. Gezamenlijk zijn we tot een ontwerp gekomen dat invulling gaf aan deze uitgangspunten. Donderdag 28 november 2012 was het moment daar om met de gemeente en waterschap het werk op te leveren. Om het werk af te ronden heeft de wethouder Beintema het nieuwe gemaal in werking gesteld en samen met Arend Ringenier (directeur Roelofs) aan de bewoners regentonnen overhandigd. Bijzonder “record” in deze was wel het nieuwe record aan tonnen geladen op de oude CMG van Roelofs. Zowel de gemeente Hellendoorn als Roelofs hopen dat het werken in bouwteams wordt voortgezet. Om zo kennis en kunde optimaal te laten renderen voor een kwalitatief goed eindproduct voor de gebruikers.