Nieuws

Bouwteamovereenkomst SWB en Roelofs

10-03-2011

Maandag 14 februari 2011 is de bouwteamovereenkomst ondertekend, waarmee Stichting Woningbeheer Betuwe en Roelofs zich hebben verbonden aan het project ‘WoZoCo’ in Opheusden. WoZoCo staat voor WoonZorgcomplex.
Stichting Woningbeheer Betuwe ontwikkelt dit woonzorgcomplex aan de Reigerstraat in Opheusden. Daaromheen komen 46 woningen.

Zorg aan huis
De wijk met 52 kleine jaren 50-woningen gaat in twee fasen plaatsmaken voor een woonzorgcomplex met 31 appartementen, een huisartsenpraktijk, 2 fysiotherapeuten, een apotheek, een dagopvang voor senioren en een ontmoetingsplek. Daarnaast komen er 10 twee-onder-eenkapwoningen in de koopsector, 15 eengezinswoningen en 21 seniorenwoningen.

Forse verandering
De verwezenlijking van het woonzorgcomplex en de nieuwbouwwoningen is een forse verandering voor de wijk. Het is een verandering waar de hele buurt naar uitkijkt. De huidige aanblik maakt plaats voor een strakke inrichting in combinatie met een stuk levendigheid door de aanwezigheid van de zorgplint (de zorgaanbieders bij elkaar).

Werkzaamheden Roelofs
Roelofs Advies en Ontwerp neemt het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte voor zijn rekening. Het plan is in nauw overleg met SWB, de gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Riverienland uitgewerkt. In dit plan heeft Roelofs het rioleringsplan, het inrichtingsplan en het bestek opgesteld.

Design & Construct
Tijdens het ontwerptraject werd Roelofs ook benaderd om de uitvoering van de herinrichting voor zijn rekening te nemen. Om hierover goede afspraken te maken, is op 14 februari 2011 de bouwteamovereenkomst ondertekend.

Planning
Momenteeel zijn we bezig met de afronding van het ontwerp. De planning is om in april 2011 te starten met het bouwrijp maken van de eerste fase rondom het WoZoCo-gebouw.