Nieuws

Bushaltes Enschede toegankelijk maken

20-12-2013

In week 47 is er gestart met de uitvoering van het project “toegankelijk maken bushaltes Enschede”.

Het betreft een RAW bestek waarbij tevens de methode ‘gunnen op waarde” van toepassing is.
Door het gunnen op waarde is er een slimme planning en fasering opgesteld zodat de werkzaamheden in slechts 70 dagen kunnen worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat er één bushalte per dag opgeleverd moet worden! Een uitdaging voor de uitvoering, maar tot op heden verloopt alles volgens planning.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van grond-, egalisatie-, funderings-, riolering-, bestratings-, asfalterings- en bijkomende werkzaamheden ten behoeve van 77 bushaltes.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in maart 2014 worden afgerond.