Nieuws

De CO2-footprint van Roelofs Zandwinning

03-05-2013

Er komt steeds meer aandacht voor duurzaam bouwen, zeker in relatie met de klimaatproblematiek. De overheid wil meer richting het realiseren van klimaatneutrale gebouwen en wil ook bij de bouw zelf de CO2-emissie zoveel mogelijk beperken.

In dit verband is het van groot belang om de CO2-footprint van onze producten zand en grind nauwkeurig te berekenen. De verwachting is dat onze bouwgrondstof heel positief naar voren komt m.b.t. CO2-productie!
Onze brancheorganisatie Cascade heeft in samenwerking met Belbag, de Belgische collegabranchevereniging, een model laten ontwikkelen om de productie van CO2, die vrijkomt bij het proces van primaire zand- en grindwinning, nauwkeurig uit te rekenen.

Veel leden, waaronder ook Roelofs Zandwinning bleken al ver gevorderd te zijn met het invullen van het model voor hun projecten (lees zandputten)! Cascade en Belbag hopen uiteindelijk een branchegemiddelde te berekenen en die dan in de Nationale Milieudatabases in te voeren. De bouwsector haalt hier haar gegevens uit ten behoeve van de verplichte duurzaamheidberekeningen.

In 2013 is het voornemen een LCA (Life Cycle Analyses) van zand en grind te maken. Deze informatie wordt momenteel van alle producenten gevraagd en is nodig om in de toekomst te voldoen aan het nieuwe Bouwbesluit.

Het CO2-footprintberekeningsmodel wordt momenteel al als input gebruikt voor onze Roelofs brede CO2 Prestatieladder.