Nieuws

Drie Roelofs projecten goedgekeurd als ‘Bewuste Bouwplaats’

31-03-2014

Roelofs heeft weer drie goedgekeurde ‘Bewust Bouwers’ projecten aan haar lijst kunnen toevoegen. Sinds 2013 is Roelofs concerndeelnemer binnen Bewuste Bouwers, een onafhankelijke stichting die het imago van de bouwsector wil verbeteren.

Deze imagoverbetering wil Bewuste Bouwers realiseren door het stimuleren van goede en transparante communicatie tussen de bouwlocatie en de directe omgeving en door het beoordelen van bouwplaatsen. Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op vijf pijlers: Bewust, Veilig, Milieu, Verzorgd en Sociaal.

In het jaaroverzicht 2013 van Bewuste Bouwers vertelt Roelofs werknemer Ernstjan Spijker hoe Bewust Bouwen als een rode draad door onze organisatie loopt:

Meer over deze stichting is te lezen op de website www.bewustebouwers.nl.

Projecten
Onlangs zijn er drie Roelofs projecten aangemeld als Bewuste Bouwplaats:

  • Beekherstel de Grift
  • Herinrichting Faberstraat
  • Verkabeling Apeldoorn-Zuid

Drie heel verschillende projecten waarbij alle expertises van Roelofs aan bod komen. Eén ding hebben ze gemeen: Deze projecten dragen allemaal bij aan een positieve belevingswaarde van de omgeving. De omwonenden worden in alle fases betrokken om zo goed mogelijk in hun wensen te voorzien.

Naar verwachting zullen alle projecten dit jaar nog worden afgerond.