Flora- en Faunaonderzoek

In Nederland zijn we trots en zuinig op onze natuur. Daarom zijn de beschermde plant en diersoorten opgenomen in de Flora- en faunawet. Alle ruimtelijke plannen vragen aandacht voor de natuur en naleving van deze wet. Roelofs kan u op dit gebied doelgericht adviseren.

Eén van de diensten op dit gebied is het uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Tijdens deze quickscan flora en fauna worden de plant- en diersoorten al zo veel mogelijk in kaart gebracht en, indien nodig of gewenst, verzorgt Roelofs tevens een aanvullend onderzoek om alle flora en fauna exact in kaart te brengen.

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden of er een ontheffing nodig is in het flora en fauna onderzoek. Ook voor het verkrijgen van deze ontheffing kunt u bij Roelofs terecht.

Indien in het flora en fauna onderzoek blijkt dat er beschermde flora en/of fauna in het plangebied voorkomen, biedt Roelofs de mogelijkheid om hiervoor ecologische werkplannen op te stellen. Deze werkplannen voorzien in een ecologisch verantwoorde wijze om het project te realiseren. Dit werkplan kan bijvoorbeeld bestaan uit het nemen van mitigerende maatregelen en/of een milieukundige begeleiding gedurende de uitvoering van het project.

Samengevat kan Roelofs u ondersteunen met:

  • Uitvoeren quickscan flora en fauna
  • Uitvoeren aanvullend onderzoek flora en fauna
  • Verkrijgen ontheffingen
  • Opstellen ecologische werkplannen

Heeft u een vraag of opmerking?