Energie

Alleen al de wetenschap dat fossiele brandstof op zal raken maakt de ontwikkeling en voortgang van duurzame energie noodzakelijk. Zonne-energie en zonnepanelen zijn intussen ingeburgerd, zowel in het bedrijfsleven als bij de particulier. Ook wordt er veel over windenergie gediscussieerd. Over landwindenergie, maar ook over het verkrijgen van energie van wind op zee. Het is onze overtuiging dat duurzame energie dé toekomst is.

De kosten van energie zijn nu nog hoog, met name omdat er nog zoveel geïnvesteerd moet worden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat over 50 of 100 jaar energie gratis is zoals WhatsApp dat nu is. Wat we zeker weten is dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat zon, wind, water en aardwarmte die eindigheid niet kennen. Een onuitputtelijke voorraad dus, waarvoor in de toekomst vast een nieuw verdienmodel mogelijk is.

Wij zien kansen in waterenergie en dan met name in getijde-energie. En ook aardwarmte-energie is in ontwikkeling.

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen van een bepaalde omvang zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Op basis van een inventarisatie van de situatie of duurzaamheidsscan kan Roelofs voorzien in een advies om energie te besparen, en dit eventueel meenemen in een ontwerp.

Energiewinning

In Nederland wordt er steeds meer gasloos gebouwd. Dit houdt in dat de energie ergens anders vandaan moet worden gehaald. Wind, zon en water zijn slechts het begin!

Een voorbeeld dat kan worden gebruikt bij gasloos bouwen is UR Cool. Dit is een koelwaternetwerk waarbij het koude water uit een plas wordt getransporteerd langs naastgelegen gebouwen. De gebouwen worden hiermee gekoeld en het gebruikte water wordt weer teruggepompt in de plas.

Restwarmte gebruiken

Bij veel bedrijfsprocessen komt restwarmte vrij. Vaak wordt deze warmte geloodst of vrijgelaten aan de lucht. Dat is zonde, want de warmte kan weer ergens anders voor gebruikt worden. Of weer worden toegevoegd aan het eigen bedrijfsproces. Zo wordt energie een business case. Roelofs denkt graag met u hierover mee.

Energiebesparing in civiele techniek

Energiebesparing begint al bij het ontwerp van een openbare ruimte. Wij houden daarbij volop rekening met het feitelijke energiegebruik van de inrichting over de jaren heen. Dat kan ertoe leiden dat initiële aanleg wat meer kost dan een vergelijkbare ontwerp waarbij niet met energiebesparing rekening is gehouden. Maar dit verschil betaalt zich al gauw uit tijdens het feitelijke gebruik.

Ook op zijn er mogelijkheden om energie terug te winnen. Denk hierbij aan zonnecellen in de weg of manieren om de warmte in het asfalt op te vangen. Ook PIEZO technieken kunnen gekoppeld worden aan de civiele bouw. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de energie, afkomstig van trillingen die ontstaan doordat men over asfalt rijdt, wordt opgevangen en ergens anders weer voor wordt gebruikt.

Roelofs neemt dergelijke technieken mee in haar adviezen en ontwerpen. Dit op basis van onze eigen ervaring en expertise. Ook kunnen we de juiste partners hieraan koppelen, passend bij de opdrachtgever en diens inkoopproces.


Heeft u een vraag of opmerking?