Nieuws

Faunavoorzieningen geplaatst in Steenwijkerland

20-02-2014

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland, Landschap Overijssel en Waterschap Reest en Wieden heeft Roelofs een oplossing bedacht voor een geschikte faunaverbinding ter hoogte van stuw De Wulpen. In 2013 is er begonnen met de uitvoering en inmiddels is het project gerealiseerd.

Ecologische zone zorgt voor terugkeer otter
Roelofs heeft met de ontwikkeling van het Eeserworld een ecologische zone ingepast langs de Steenwijker Aa. Mede hierdoor is de diervriendelijke verbinding tussen de natuurgebieden in Drenthe en de kop van Overijssel en Drenthe verbeterd. Inmiddels is door deze ontwikkeling de otter weer terug in dit gebied!

Faunapassage
Bij stuw De Wulpen was de ecologische verbinding verre van ideaal. De dieren moesten hier de weg oversteken, waarbij er veel werden overreden. Hier is een faunatunnel geplaatst, waardoor de dieren nu ongestoord en zonder gevaar deze kruising kunnen oversteken. Door deze oplossingen heeft Roelofs samen met waterschap Reest en Wieden, de gemeente Steenwijkerland en Landschap Overijssel de ecologische ontsnippering in dit gebied kunnen verminderen.