Bedrijventerrein

Nederland wordt steeds voller. Eén van de oorzaken daarvan is de toename van het aantal bedrijventerreinen dat wordt aangelegd in ons land. Daarnaast zijn er steeds meer verouderde bedrijventerreinen die leeg komen te staan. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat oude terreinen zoveel mogelijk moeten worden geherstructureerd.

Herstructurering bedrijventerrein

Onder de noemer van inbreidingsplannen is Roelofs betrokken bij veel plannen die beginnen met een stedenbouwkundige visie en eindigen met de oplevering en het beheer van de nieuwe openbare ruimte. Ook de herstructurering van bedrijventerreinen valt hieronder.

Door de diverse eigen ontwikkelingen is veel ervaring aanwezig met het ontwikkelen, aanleggen en exploiteren van duurzame bedrijventerreinen. Duurzaamheid heeft bij deze projecten betrekking op zowel de aanleg als het beheer van het terrein. Bij het ontwikkelen houden we optimaal rekening met de uiteenlopende eisen van de huidige en toekomstige gebruikers

Eindgebruiker voorop

Bij Roelofs staat de eindgebruiker altijd centraal. Daarnaast is functionaliteit en uitstraling van groot belang bij de herstructurering van bedrijventerreinen. De ondernemer moet zich hier thuis voelen. Daarom betrekken wij veelal ondernemers en businessclubs bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Stakeholdermanagement en omgevingsmanagement spelen een essentiële rol in het hele traject.


Heeft u een vraag of opmerking?