Stedelijke vernieuwing

Een plek om je thuis te voelen. Of het nu gaat om een dorpsuitbreiding, een stedelijke vernieuwing of een multifunctionele gebiedsontwikkeling van een grote stad. Het is altijd belangrijk om een vertrouwde plek te creëren.

Daarom staat bij Roelofs het omgevingsmanagement centraal. Middels het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ligt een belangrijk deel van ontwikkeling zelf bij de toekomstige bewoners. Als specialist brengt Roelofs de kennis en knowhow in met betrekking tot procedures en de spelregels binnen de nieuwe WRO. Samen met een gemeente, of voor eigen rekening en risico, zijn zo verschillende woonwijken ontwikkeld.

Bedrijventerreinen

Bij Roelofs kunt u terecht voor advies en uitvoering bij duurzame stedelijke vernieuwing. Denk hierbij ook aan herstructurering, sanering, inbreiding of de revitalisering van bedrijventerreinen.


Heeft u een vraag of opmerking?