Nieuws

Gemeente Weststellingwerf sluit raamcontract met Roelofs

08-07-2014

Op 23 juni 2014 vond de officiële ondertekening plaats van een raamovereenkomst tussen Roelofs en de gemeente Weststellingwerf. Roelofs gaat de gemeente de komende twee jaar, met een optie op nog twee jaar, ontzorgen op het gebied van engineering en civieltechnische werken.

Op 23 juni hebben de afdeling openbare werken van Weststellingwerf en de medewerkers van Roelofs kennis gemaakt in het Victoriapark te Wolvega. Hier vond de officiële ondertekening van de raamovereenkomst plaats door mevrouw Mencke van Weststellingwerf en de heer Ringenier, directeur van Roelofs. De overeenkomst houdt de volgende werkzaamheden in:

  • Het besteksgereed maken en de directievoering van civieltechnische werken;
  • Het berekenen en opstellen van civieltechnische ramingen;
  • Het uitvoeren van bodemkundige en hydrologische onderzoeken;
  • Technische ontwerpdiensten;
  • Het verzorgen van diensten voor aanvragen van vergunningen;
  • Het adviseren bij beheerprocessen.

Na de ondertekening heeft Johan Peter van der Ploeg, regiomanager van de vestiging van Roelofs in Steenwijk, een presentatie gegeven over de vestiging in Steenwijk en duidelijk gemaakt bij welke specialist de gemeente terecht kan met haar verschillende vraagstukken.

De gemeente heeft vervolgens een presentatie gegeven over het project ‘Om den Noort’, een ondertunneling spoorkruising te Wolvega. Om in de toekomst meer treinen te laten rijden moeten er in het kader van spoorwegbeveiliging diverse spoorwegovergangen worden aangepast. Om den Noort is hier één van. Na de presentaties is er een bezoek gebracht aan dit project. Ten slotte is er geproost op een goede samenwerking.