Nieuws

Grote belangstelling voor inloopbijeenkomst ‘Centrumring Rijssen’

13-12-2013

Donderdag 28 november 2013 heeft Roelofs namens de gemeente Rijssen-Holten een inloopavond georganiseerd inzake het project ‘Centrumring Rijssen’. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerp gepresenteerd aan de belangstellenden.

De ‘Centrumring’ ook wel binnenring genoemd, zal op termijn volledig worden heringericht. De eerste fase ‘Haarstraat – Oranjestraat’ is inmiddels gepresenteerd aan de inwoners van de gemeente Rijssen.

Ontwerp
Sinds eind 2012 heeft Roelofs samen met de gemeente Rijssen-Holten het ontwerpproces uitgevoerd. De voorstellen zijn van schets tot ontwerp besproken met een actieve klankbordgroep, die nauw betrokken is bij het hele proces. Vraag die zowel bij de gemeente als bij de klankbordgroep speelde was de indeling van het nieuwe centrumplein ‘Hogewal’ en de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Het Oversticht van Atelier Overijssel benaderd om een visie te geven over deze situatie. Dit heeft tot een frisse ingeving geleid. Vervolgens heeft Roelofs het ontwerp doorvertaald. Het ontwerp is mede tot stand gekomen in samenwerking met Atelier Overijssel en Goudappel Coffeng.

Grote belangstelling
Ongeveer 150 geïnteresseerden hebben de inloopbijeenkomst bezocht. Er werden veel vragen gesteld over onder andere parkeren, groenvoorzieningen en de breedte van de Centrumring. Over het algemeen waren de bezoekers enthousiast over de plannen.

Roelofs zal tevens het bestek en de voorbereiding verzorgen voor het project ‘Centrumring Rijssen’.