Nieuws

Hoogspanningskabels weg uit Apeldoorn

17-03-2014

Donderdagochtend 13 maart 2014 is door De Goede Woning de sleutel van het informatiepunt aan de Oude Beekbergerweg te Apeldoorn officieel aan regiomanager Peter Gelink van Roelofs overhandigd. Dit infopunt is speciaal voor de komende maanden ingericht, zodat Roelofs vragen van omwonenden direct kan beantwoorden. Na de sleuteloverhandiging zijn de eerste bolderkarren aangeboden aan de directe omwonenden. Zowel De Goede Woning als projectwethouder Kruithof wenste Roelofs veel succes met de werkzaamheden, die voorafgaand aan de komst van de ondergrondse kabels noodzakelijk zijn.

Zo min mogelijk overlast
Alle betrokken partijen zijn het met elkaar eens; de buurt moet eerst flink op de schop voordat het beter gaat worden. Hierbij is zorg voor de mensen die tijdens de werkzaamheden in het gebied ‘gewoon moeten kunnen leven’ heel belangrijk. In het plan van aanpak wordt dan ook optimaal rekening gehouden met het minimaliseren van de hinder voor de omgeving. Zo worden woningen per voet en fiets toegankelijk gehouden, doeken langs de bouwhekken geplaatst tegen stofoverlast en krijgen buurtbewoners de beschikking over een opvouwbare bolderkar.

Tijdens de werkzaamheden is het voor de buurtbewoners zo’n 3 tot 4 maanden niet mogelijk om met de auto bij hun woning te komen. Hier heeft Roelofs een oplossing voor bedacht in de vorm van een opvouwbare bolderkar, waarmee boodschappen en andere spullen toch makkelijk naar de woning kunnen worden gebracht. Uit handen van Johan Kruithof, Tina Wildeboer van TenneT en Peter Gelink van Roelofs ontvingen de directe buren als eerste zo’n opvouwbare bolderkar. Voor alle directe omwonenden staat op de Oud Beekbergerweg een exemplaar klaar. De bewoners die het betreft, krijgen hier binnenkort persoonlijk bericht over van Roelofs.

Werkzaamheden
In de huidige situatie lopen de hoogspanningskabels van TenneT over het bebouwde gebied door middel van hoogspanningsmasten. Deze hoogspanningskabels worden door TenneT ondergronds gebracht. Roelofs is hierbij verantwoordelijk voor alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden, zoals het verwijderen van het huidige rioolstelsel en dit vervangen door een nieuw GVK-riool, het bovengronds inrichten van de openbare ruimte en diverse opruimwerkzaamheden. Al met al een bijzonder project, dat naar verwachting in november 2014 zal zijn afgerond.

Kijk hier voor uitgebreide projectomschrijving!

Foto’s: www.robvoss.nl