Nieuws

Kantelstuw geplaatst in Wetering

10-10-2013

Met assistentie van Dagelijks Bestuurslid Hans Pereboom heeft de combinatie Roelofs – De Waard op woensdag 9 oktober 2013 een grote kantelstuw geplaatst voor de inlaat in het project “Natuurontwikkeling en waterberging Wetering Oost en West”. Deze stuw is met een breedte van zes meter, twee meter breder dan de stuw in polder Wetering West, die vorige week is geplaatst. Bekijk hier de foto’s.

De stuw zal overwegend gesloten blijven, alleen in het geval van overvloedige neerslag kan de klep worden neergelaten. Het teveel aan water in de boezem van Noordwest Overijssel stroomt dan in het nieuwe natuurgebied en kan hier tijdelijk geborgen worden totdat de boezem weer op een acceptabel niveau is gekomen.

Waterberging en natuurontwikkeling
In het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel zijn Wetering Oost en Wetering West aangemerkt als nieuwe natuur, gecombineerd met waterberging. In de polders Wetering Oost en West ontstaat een nieuw 300 hectare groot natuurgebied, waar bij extreme regenval veel water geborgen kan worden. De nieuwe natuur komt er ter versterking van de ecologische verbinding tussen Weerribben en Wieden. De polders worden heringericht. De voormalige landbouwgronden, het bosje en de baggerdepots worden veranderd in een zone ‘dynamisch moeras’, een anti-muggenstrook (bufferzone) en een brede ‘kwelsloot’ langs de weg.

In combinatie met De Waard Grondverzet B.V. is Roelofs in het voorjaar van 2012 met het Design en Construct werk gestart. Het project wordt in 2014 opgeleverd. Lees meer op de website van Waterschap Reest en Wieden.

Kijk hier voor meer informatie over dit project.