Nieuws

Landelijk onderzoek naar oorzaken rioolinstortingen

09-05-2018

Stichting RIONED heeft op 30 april 2018 het onderzoek naar rioolinstortingen digitaal gelanceerd. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van rioolinstortingen worden gemeenten gevraagd om informatie over rioolinstortingen van de afgelopen jaren met RIONED te delen. Roelofs werkt mee aan dit onderzoek en analyseert de binnengekomen data en onderzoekt of er relaties te leggen zijn die in het beheer kunnen ondersteunen.

De resultaten van het onderzoek worden in de risicodatabank van Stichting RIONED. De risicodatabank stimuleert een risicogestuurde werkwijze in het waterbeheer in stedelijke gebieden. De digitale omgeving waarin de instortingen geregistreerd worden is samen met Rolsch Assetmanagement ontwikkeld.

Risicodatabank
De Risicodatabank is door Stichting RIONED ontwikkeld, met financiële bijdragen van Stowa en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek (FCK-CT). In de databank worden, op termijn, aanbevelingen gedaan voor beter ontwerp, aanleg en beheer. De risicodatabank in een nationale databank. De databank beoogt de essentiële informatie vast te leggen waarmee inzicht wordt verkregen in de mate waarin risico’s optreden. Daarnaast draagt de databank bij aan inzicht in de oorzaken van faalgebeurtenissen. Het onderzoek naar instortingen in hiervan een voorbeeld.

Slim werken
Roelofs wil in 2030 100% klimaatneutraal zijn. Hier hoort slim werken bij. Door slimme agenda’s, flexibilisering en alles in één keer goed doen, werkt Roelofs aan deze duurzaamheidsdoelstelling. Met de Risicodatabank wordt door kennisdeling binnen de sector de kans op calamiteiten verkleind en dus de belasting voor de omgeving en het klimaat verminderd.