Nieuws

Natuurinrichting Wetering officieel geopend

11-09-2014

Op vrijdagmiddag 29 augustus 2014 heeft Overijssels gedeputeerde Hester Maij de natuurinrichting Wetering Oost en West officieel geopend. De gebiedsontwikkeling is door aannemerscombinatie Roelofs – de Waard Grondverzet BV tot stand gekomen. Bij dit project is Roelofs verantwoordelijk geweest voor de gehele engineering, het projectmanagement en twee gerealiseerde kunstwerken.

Burgemeester Marja van der Tas opende het programma door de aanwezigen te wijzen op het bijzondere proces dat er deze middag kon worden afgerond: “Hier zien we de beleving van het landschap. De verbinding met de natuur is ook een cadeau van de natuur. Eigenlijk is dit ons nieuw icoon van het landschap. Bezig blijven met verbinding zoeken is aan ons. Op dit moment is het werken aan het Nationaal Park nieuwe stijl onze opdracht en laat dit dan de opmaat hiervoor zijn.”

Verhaal en gedicht
Tijdens de officiële opening heeft verhalenvertelster Marieke van Bolderen de legende over het Fruinenvolk nieuw leven in geblazen. Deze oude volksverhalen van de schrijver Frederik Wiedijk uit Blokzijl zijn dankzij de realisatie van de nieuwe natuur weer helemaal actueel. Het Fruinenvolk is een moerasvolk, dat zich weer kan vestigen in Wetering, waar ze als beschermer van het gebied hun oude taak weer op zich kunnen nemen. Provinciedichteres Heleen Bosma droeg het volgende gedicht voor:

‘Vederlicht is onze ziel
Van dons en zijdezacht
Wij zijn een stipje in het zwerk
Een knipoog naar de zwaartekracht’

Dit gedicht wordt aangebracht op de zwaluwwand bij de vogelkijkhut, zodra de zwaluwen klaar zijn met broeden.

Natuurinrichting
Met het project Wetering Oost en West is het natuurgebied Weerribben-Wieden uitgebreid met een oppervlakte van 313 hectare. Het gebied is zo ingericht dat er een moeras kan ontstaan waarin volop ruimte is voor bijzondere diersoorten, zoals de purperreiger en de otter. Voor de purperreiger is een apart eiland aangelegd. Het is de bedoeling dat hier in de toekomst nestgelegenheid ontstaat voor deze sterk bedreigde vogel.

Om dit nieuwe onderdeel van het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa te kunnen beleven is een fietspad aangelegd van zes kilometer lengte, een aanzienlijke uitbreiding van het fietspadennetwerk in Noordwest-Overijssel. Verder is er een weg verwijderd en zijn er twee wegen opgehoogd. In totaal is 1,6 miljoen m³ grond verzet. Dat staat gelijk aan een rij vrachtauto’s met grond van Wetering tot aan Barcelona.

Waterberging
Het natuurontwikkelingsgebied kan ook dienst doen als waterberging voor maar liefst 2,4 miljoen m³. Door de klimaatverandering kunnen gemalen Noordwest-Overijssel niet langer beschermen tegen wateroverlast. Daarom geeft waterschap Reest en Wieden het water meer ruimte. Er zijn twee grote opslagplaatsen voor water gemaakt. Door het openzetten van een klep van de nieuwe inlaten kunnen beide gebieden eenvoudig en snel vol stromen. Het is even eenvoudig om het water weer af te voeren als het peil is gezakt.

Wilt u meer informatie over het project, klik dan hier.