Nieuws

Optimaal inspelen op alle wensen in bouwteam Oude Dijk in Den Andel

22-12-2015

Roelofs is momenteel druk bezig met de reconstructie van de Oude Dijk in Den Andel. Het ontwerp, dat tevens door Roelofs is gerealiseerd, is gemaakt aan de hand van de opmerkingen en wensen van de bewoners en gebruikers van de Oude Dijk. En dat levert een boel positieve reacties op!

In bouwteam met burgers en gebruikers
In maart 2014 heeft Roelofs opdracht van de gemeente Winsum gekregen om een plan te maken voor de reconstructie van de Oude Dijk in Den Andel. In bouwteamsamenwerking zijn de bewoners en gebruikers op een interactieve wijze gevraagd mee te denken en hun wensen te uiten over de nieuwe inrichting. Aan de hand van deze wensen heeft Roelofs een eerste concept ontwerp aan de bewoners gepresenteerd, waarna wij met de ontvangen opmerkingen verder zijn gegaan met het ontwerp.

Ook de uitvoering voor Roelofs
Uiteindelijk is Roelofs tot een definitief ontwerp gekomen dat voor grote tevredenheid heeft gezorgd bij de betrokkenen. De gemeente Winsum heeft vervolgens aan de hand van een door Roelofs opgestelde raming een prijstoets laten uitvoeren door een onafhankelijke derde. Deze toets, die overigens een marktconforme prijs bevestigde, en de combinatie met het soepel verlopen communicatietraject met bewoners en gemeente, heeft de gemeente doen besluiten om Roelofs ook de uitvoering te laten oppakken.

Alle neuzen dezelfde kant op
Roelofs heeft het definitieve ontwerp verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en heeft dit tezamen met een uitgebreide planning aan de betrokkenen gepresenteerd. Deze planning, met zeer veel aandacht voor bereikbaarheid, heeft tot algemene instemming geleid en stond een start van de uitvoering niet meer in de weg. In augustus 2015 is Roelofs hiermee begonnen.

Momenteel zijn de eerste fases gereed. Direct aan het begin van 2016 zal er worden gestart met fase 4. Het totale werk, inclusief de nieuw aan te brengen beplanting, zal medio 2016 zijn afgerond.

Roelofs heeft inmiddels ruime ervaring met het werken in bouwteamconstructie. Het op deze manier voorbereiden van een dergelijk grote reconstructie heeft tot op heden alleen nog maar zeer positieve reacties opgeleverd.