Nieuws

Parkeerplan Blokzijl met succes geopend

10-10-2013

Gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Jos van Nouland onthullen het nieuwe informatiepaneel

In de zomer is Blokzijl een grote trekpleister voor toeristen. Vanuit alle hoeken van Nederland komt men genieten van haar watersport. Het dorp dat vroeger aan de rand van de Zuiderzee lag is relatief bekend geworden door haar handel via het water.

Parkeerprobleem
Door de vele toeristen die jaarlijks op Blokzijl afkomen, kende het dorp in de zomer veel problemen met parkeervoorzieningen. Vandaar dat de gemeente Steenwijkerland aan Roelofs opdracht had gegeven tot het opstellen van een ontwerp om de parkeervoorzieningen in Blokzijl uit te gaan breiden. Hiervoor zijn er schetsontwerpen, technische tekeningen en bijbehorend bestek opgesteld. Gedurende de ontwerpfase zijn er onder leiding van Roelofs meerdere bewonersavonden georganiseerd, waarbij de bewoner en plaatselijk belang uitleg en inspraak kregen in het ontwerp. Na de ontwerpfase is het project via onderhandse aanbesteding op de markt gezet. Vervolgens heeft Roelofs opdracht gekregen voor het toezichtwerk.

Officiële opening
Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Jos van Nouland van de Gemeente Steenwijkerland onthulden op 26 september 2013 het nieuwe informatiepaneel op de parkeerplaats aan de Kanaalweg. Gemeente en provincie hebben samen circa 1 miljoen euro geïnvesteerd in de opknapbeurt van de openbare ruimte, aanleg van nieuwe parkeerfaciliteiten en de verfraaiing van de entrees naar de oude stadskern van Blokzijl.

Nadat de officiële opening had plaatsgevonden werd er begonnen met de wandeltocht langs de gerealiseerde projecten. De wandeling werd begeleid door de stadsomroeper van Blokzijl. Nadat het gezelschap was aangekomen in de stadskern van Blokzijl, werd men toegezongen door het Groot Blokzijls Piratenkoor. Vervolgens heeft de wethouder zijn toelichting gegeven over het gehele project en de mogelijkheden die de ingrepen voor Blokzijl bieden. De officiële opening werd afgerond in het dorpshuis ‘de Ploats’ onder het genot van een hapje en een drankje.

Roelofs heeft met trots deelgenomen aan dit project. Vanaf het opstellen van de schetsontwerpen, het uitwerken van deze schetsen naar technische tekeningen en een bestek, plus het toezichtwerk is Roelofs nauw betrokken geweest.
Het project heeft geresulteerd in een kwalitatief prachtig cultureel-historisch stadje, waarvan menige bewoner en toerist volop kan genieten van haar schoonheid.

Meer informatie over dit project.