Nieuws

Realisatie bergbezinkvoorziening Nunspeet in beeld

27-06-2014

Bron: foto gemeente Nunspeet

De aanleg van de bergbezinkvoorzieningen voor overtollig rioolwater in Nunspeet is bijna klaar. Op 4 juni 2014 is namelijk ook het bassin aan de Beethovenlaan in gebruik genomen, nadat op 8 april 2014 de voorziening aan de Oranjelaan al gereed was. Via een speciale bouwwebcam was het mogelijk om de realisatiewerkzaamheden van een bergbezink-bassin te volgen. Bekijk hier de time-lapse om een beeld te krijgen van dit bijzondere project.

Doordat beide bassins nu gereed zijn is de gewenste extra berging van rioolwater gerealiseerd. Door de getroffen voorzieningen kan er nu ruim 8 miljoen liter extra water geborgen worden, voordat het riool overstort naar de naastgelegen beek.

Naast de werkzaamheden aan de Oranjelaan en Beethovenlaan, wordt aan de Koningin Emmahof ook nog een bestaande riool overstort aangepast. De bestaande overstort bevindt zich nu midden in de watergang, waardoor de doorstroming wordt beperkt. Deze overstort wordt daarom verplaatst van de watergang naar de oever. Daarnaast wordt de watergang na een overstort bij veel neerslag nagespoeld met grondwater. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde ‘deepwell’ die grondwater oppompt vanaf circa 10 meter diepte. De werkzaamheden aan de Koningin Emmahof zijn inmiddels in volle gang en zijn naar verwachting eind juni 2014 afgerond.

Meer ruimte om water te bergen
In opdracht van Het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Nunspeet is Roelofs in november 2013 gestart met het aanleggen van bergbezinkvoorzieningen nabij de Oranjelaan en de Beethovenlaan. Al jaren hebben de omwonenden last van water- en stankoverlast, vooral bij regenbuien. Met de bouw van een bassin wordt de inhoud van het rioleringsstelsel vergroot, waardoor er tijdens hevige regenbuien minder vervuild water in het oppervlaktewater terecht komt.

Naast het aanleggen van de bergbezinkvoorzieningen wordt de overstort aan de Emmahof naar de oever verplaatst. Er wordt tevens een nieuwe stuw geplaatst, die het water beter doorlaat dan de oude stuw. Daarnaast gaat het Waterschap Vallei en Veluwe de Molenbeek verbreken. Wanneer dit gerealiseerd is, zal de beek minder snel overstromen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er in de toekomst geen sprake meer is van overlast.

Naar verwachting zal in juli 2014 het gehele project zijn afgerond.
Lees alles over dit project op de speciale projectwebsite!