Blog

Recyclen is niet altijd duurzamer

10-05-2018

De tijd dat we iets zomaar weggooien lijkt voorgoed voorbij. De laatste jaren zijn er talloze technieken en processen bedacht om de circulaire economie en duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Toch is het belangrijk om niet blindelings op al deze oplossingen te vertrouwen en zelf kritisch te blijven. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de milieubelasting van zand- en grindwinning vergelijkbaar is met die van de productie van betongranulaat, terwijl altijd werd gedacht dat betongranulaat minder milieubelastend is.

Er is helemaal geen verschil in milieubelasting tussen beton met uitsluitend grind en beton met deels betongranulaat. De CO2-uitstoot is iets hoger bij zand- en grindwinning, maar daar staat tegenover dat de cementbehoefte bij granulaat in beton hoger ligt. Dit blijkt uit een Levens Cyclus Analyse (LCA) voor zand- en grindwinning. Met name het energieverbruik van het transport heeft de grootste milieu-impact.

Levens Cyclus Analyse voor aantonen van milieu-impact
Voor de aanleg of herstructurering van wegen eisen opdrachtgevers van de inschrijvers dat ze de milieu-impact van de toegepaste producten en grondstoffen aantonen. Een LCA wordt gedaan om betrouwbare informatie hiervoor de creëren. Dankzij deze analyse kan de B&U sector een compleet beeld van de milieu-impact van haar producten schetsen.

Cascade, de vereniging van zand- en grindproducenten waar Roelofs lid van is, heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om de levenscyclus van de productie van ophoogzand, industriezand, steenslag en grind in kaart te brengen. Het elektriciteit- en dieselverbruik voor winning en transport is vertaald naar milieu-effectcategorieën, zoals uitputting van schaarse grondstoffen, versterkt broeikaseffect, verzuring en vermesting en aantasting van de ozonlaag.

Transport zorgt voor grote milieu-impact
Uit de levenscyclusanalyse blijkt dat met name het energieverbruik van het transport de grootste milieu-impact heeft. Het is daarom van belang om transport van grondstoffen zo beperkt mogelijk te houden, door grondstoffen zoveel mogelijk uit de regio te halen.

Recyclen is dus niet altijd duurzamer. Het is van belang om hier altijd kritisch naar te blijven kijken. Duurzaamheid hoort immers altijd voorop te staan!