Nieuws

Roelofs behoudt CO2-bewust certificaat niveau 5

25-03-2013

Op 20 maart 2013 ontving Roelofs opnieuw het CO2-bewust certificaat niveau 5, het hoogst haalbare niveau op de CO2-presatieladder.

Voor Roelofs is het een vanzelfsprekendheid om duurzaam te ondernemen. Deze vanzelfsprekendheid is bevestigd door het behalen van het CO2-bewust certificaat niveau 5, het hoogst haalbare niveau op de CO2-prestatieladder van ProRail. In 2010 ontving Roelofs als eerste bedrijf in Nederland dat niet werkt voor Prorail het CO2-bewust certificaat niveau 5.

CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en is inmiddels overgedragen aan de stichting SKAO. Dit is een systeem dat bedrijven beoordeelt op wat ze doen aan CO2-reductie, zowel intern als extern. De beloning wordt gegeven in de vorm van fictief gunningsvoordeel. Hoe meer een bedrijf zich aantoonbaar inspant om de eigen CO2-uitstoot en die van de ketenpartners te verminderen, hoe positiever een aanbieding wordt beoordeeld. Hiermee worden leveranciers gestimuleerd om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader is de CO2-prestatieladder ontwikkeld.

De betekenis van de CO2-prestatieladder voor Roelofs
Het behouden van het CO2-bewust certificaat niveau 5 is voor Roelofs een aantoonbare stimulans in de uitvoering van het beleid. Daarnaast is het een stap dichterbij in het behalen van de missie om een volledig duurzaam bedrijf te zijn. Roelofs verwacht dat in de toekomst meerdere partijen, waaronder overheden, de CO2-prestatieladder als instrument gaan gebruiken in hun aanbestedingsbeleid. Voor Roelofs snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant gaat het bedrijf voor zichzelf en de samenleving gericht door met verduurzamen (planet en people). Aan de andere kant is Roelofs klaar voor ontwikkelingen in integrale aanbestedingsvormen bij hun opdrachtgevers (profit).

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 50-jarige staat van dienst in de Nederlandse infrastructuur. In het werkgebied Midden-, Oost- en Noord-Nederland richten ze zich op duurzame vernieuwing van de infrastructuur. Roelofs heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen; van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. Ze onderscheiden zich als een duurzaam kennisbedrijf op het gebied van milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als leverancier van GWW-grondstoffen. De kracht ligt met name in advisering en realisatie van middelgrote en kleine opdrachten, via innovatieve contracten, voor (semi)overheden en/of private partijen.