Nieuws

Roelofs kwalificeert zich voor raamcontract ingenieursdiensten!

20-11-2014

Roelofs is geselecteerd als raamcontractant voor ingenieursdiensten van de gemeente Arnhem.

De gemeente Arnhem heeft op basis van prijs/kwaliteit vijf partijen geselecteerd voor deze raamovereenkomst. Roelofs is één van de vijf geselecteerde partijen.

De werkzaamheden binnen de raamovereenkomst bestaan onder andere uit:

  • Vooronderzoek en inventarisatie;
  • Opstellen voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO);
  • Kostenramingen;
  • Opstellen bestekken en tekeningen;
  • Uitwerken plannen;
  • Risicoanalyse;
  • Coördinatie nutsbedrijven;
  • Advisering contractvormen en opstellen contracten;
  • Begeleiden aanbesteding, o.a. opstellen EMVI-criteria, nota van inlichtingen, etc.

Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar.