Nieuws

Roelofs zet zich in voor Waste Battle 2018

04-06-2018

Net als afgelopen jaren levert Roelofs ook dit jaar weer een bijdrage aan de Waste Battle. De Waste Battle vraagt middelbare scholieren uit de gemeente Súdwest-Fryslân om na te denken over het stimuleren van afvalscheiding. Roelofs steunt dit project met een financiële bijdrage en neemt zitting in de jury.

Zwerfvuil is een hardnekkig en veelvoorkomend probleem waar veel mensen zich aan ergeren. Met name plastics als zwerfvuil hebben een negatieve invloed op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het probleem van de plasticsoep in meren en zeeën. De deelnemende jongeren van de Waste Battle denken na over afvalscheiding. Dit bijvoorbeeld door de omgeving zo in te richten dat het gewenste gedrag logisch en makkelijk is. Rayonmanager van Roelofs Johan van de Ploeg: “Dit soort initiatieven stimuleren wij van harte. De maatschappij heeft behoefte aan jonge mensen die nadenken over hun omgeving en de manier waarop we deze toekomstbestendig kunnen inrichten”.

Klimaatneutraal in 2030
Roelofs heeft zelf de ambitieuze doelstelling gesteld om 2030 een volledig klimaatneutrale organisatie te zijn. Alles wat Roelofs de komende jaren doet, zal in het teken hiervan staan. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Voor de bedrijfsvoering betekent het dus veel meer dan alleen het reduceren van CO2.

Nudging en gamification
“Ook in dit licht ondersteunen wij dit initiatief. Iedereen heeft een verplichting in de transitie naar een duurzamere wereld. Jongeren kijken met andere ogen naar problemen en komen vaak met goede en creatieve ideeën.” De Waste Battle daagt scholieren uit om het concept van ‘nudging’ (onbewuste beïnvloeding) en ‘gamification’ (gebruik van speltechnieken) te gebruiken in de strijd tegen zwerfafval. Van der Ploeg: “Slim werken en inzet van smart technology zijn twee pijlers onder onze transitieagenda richting klimaatneutraliteit. In de Wast Battle komen beide pijlers terug. Ik ben benieuwd met welke innovatieve ideeën de scholieren dit jaar komen.”