Value Engineering

Hoe haal je het maximale uit de ruimte, op een manier dat iedereen zich er fijn voelt? Bij Value Engineering worden de functionaliteiten van de ruimte geoptimaliseerd binnen het budget, zodat er meer waarde aan ruimte ontstaat. Roelofs heeft gecertificeerde value engineers in dienst die deze uitdaging graag aangaan.

In huidige projecten spelen zaken als functionaliteit, aanpasbaarheid en kosten een steeds grotere rol. Juist in het vinden van de balans tussen dergelijke aspecten kan Value Engineering meerwaarde bieden.

Meer waarde voor gebruikers

Er zijn verschillende gebruikers van een ruimte, zoals toeristen, dieren, werkverkeer, enzovoorts. Bij Value Engineering wordt er ingezet op slimme oplossingen die zoveel mogelijk waarde geven voor al die gebruikers. Value Engineering zorgt daarom voor veel draagvlak in de omgeving. Een werkwijze die perfect past bij de Roelofsvisie: eigenlijk deden wij al aan Value engineering voordat het begrip bestond!

Duurzaamheidskompas

Om Value Engineering te concretiseren maken we gebruik van ons Roelofskompas. De zeven pijlers helpen om creatieve en slimme oplossingen te creëren. Het circulair toepassen van materialen is tevens een onderdeel van Value Engineering. Het stappenplan geeft per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. De gehanteerde fase-indeling is overkoepelend. Dat wil zeggen, die is voor alle projecten en contractvormen in de GWW toepasbaar. De fase-indeling staat los van andere gebruikelijke fase-indelingen in de GWW, zoals de MIRT-fasering. De aanpak is op deze manier zowel bruikbaar in geïntegreerde als in traditionele contractvormen.

Roelofs draagt actief bij aan de implementatie door ervaringen te delen met collega-bureaus en opdrachtgevers en door de aanpak actief te promoten en aan te bieden. Roelofs kan aanbestedende partijen die aan de slag willen met Value enginering  adviseren hoe dit het beste te doen en begeleiden bij het proces.


Heeft u een vraag of opmerking?