Nieuws

Veel belangstelling voor verkabelingsproject Apeldoorn

02-07-2014

Dinsdag 24 juni 2014 werd er een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen bij de uitvoering van het verkabelingsproject in Apeldoorn, waar hoogspanningskabels midden in een woonwijk ondergronds worden gebracht. Roelofs voert hier alle civieltechnische werkzaamheden uit en was dan ook aanwezig om de genodigden van informatie te voorzien.

Na jarenlange voorbereiding gaan de hoogspanningskabels in Apeldoorn-Zuid nu daadwerkelijk onder de grond. Vanuit heel Nederland wordt met interesse meegekeken, aangezien in 2017 het landelijke verkabelingsprogramma begint waarbij hoogspanningskabels in woongebieden ondergronds worden gebracht. Om verschillende ervaringen te delen werd daarom deze bijeenkomst georganiseerd, waarbij genodigden letterlijk en figuurlijk mee werden genomen in het traject van het project.

De middag begon met een toelichting vanuit de gemeente Apeldoorn, de partij die verantwoordelijk is voor het civieltechnische deel. Daarna werd er gesproken namens Tennet, de partij die verantwoordelijk is voor de 150KV hoogspanningskabels. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het werk aan de Oude Beekbergerweg.

Kijk hier voor het filmpje van de gemeente waarmee het hele project in beeld wordt gebracht!

Optimaal omgevingsmanagement
Arno Dijkstra, projectleider bij Roelofs legde tijdens deze middag uit waarom omgevingsmanagement zo belangrijk is. De bewoners van de straat ondervinden veel overlast door de werkzaamheden en een aantal kunnen zelfs enkele maanden niet met de auto bij hun huis komen.

Vooraf is door de gemeente Apeldoorn en Roelofs veelvuldig contact geweest met de omwonenden, onder andere middels informatiebrieven en informatieavonden. Op deze manier zijn alle bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden en de daarbij behorende planning. Daarnaast is er in het werkgebied is een informatiepunt ingericht waar men terecht kan terecht voor klachten, vragen en/of meldingen. De omgevingsmanager, Kevin Boonk, vervult een belangrijke rol in het zoveel mogelijk beperken van de overlast.

Vanwege het feit dat de directe omwonenden voor langere periode niet met de auto bij huis kunnen komen hebben ze een opvouwbare bolderkar aangeboden gekregen. Ook een van de maatregelen om de overlast te beperken is het aanbrengen van doeken langs de bouwhekken om hiermee de stofverspreiding tegen te gaan.

Na het bezoek aan de werkzaamheden werd de middag afgesloten met een drankje op locatie.

Project verkabeling hoogspanning in Apeldoorn Zuid
In de huidige situatie lopen de hoogspanningskabels van TenneT over het bebouwde gebied door middel van hoogspanningsmasten. Deze hoogspanningskabels worden door de firma Baas in opdracht van TenneT ondergronds gebracht. Roelofs is hierbij verantwoordelijk voor alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden, zoals het verwijderen van het huidige rioolstelsel en dit vervangen door een nieuw GVK-riool en het bovengronds inrichten van de openbare ruimte met onder andere een waterpasserende verharding. Kijk hier voor uitgebreide projectomschrijving.

Op onze Facebookpagina zijn nog meer foto’s te vinden!