Nieuws

Verkeersbruggen Assen (Blauwe As fase II) gegund aan combinatie Roelofs – J.C. Krans!

22-08-2014

Op woensdag 20 augustus is in ‘de Drentse Zaak’ te Assen de basisovereenkomst ondertekend voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van twee verkeersbruggen aan de Nobellaan (zie foto boven) en Groningerstraat te Assen. Deze bruggen maken te samen met de herinrichting van de openbare ruimte binnen dit contract onderdeel uit van het project ‘De Blauwe As’, waarmee het kanaal in Assen weer bevaarbaar wordt gemaakt.

De werkzaamheden zijn aan de combinatie Roelofs – J.C. Krans gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De gemeente Assen heeft een hoge score toegekend aan de ontwerpen van de Nobellaan en Groningerstraatbrug. Deze zijn ontworpen door architect René van Zuuk in opdracht van en in samenwerking met de combinatie Roelofs – J.C. Krans.

Uit te voeren werkzaamheden
Binnen het contract is de combinatie Roelofs – J.C. Krans verantwoordelijk voor het uitwerken van het ontwerp, het verzorgen van de procesbegeleiding, het realiseren van de twee beweegbare verkeersbruggen en de herinrichting van het Kanaal Zuidzijde. Deze herinrichting bevat het aanbrengen van damwanden en het aanbrengen van nieuwe verhardingen en groeninrichting. De oplevering van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2016, waarna de combinatie nog 20 jaar onderhoud aan de bruggen zal uitvoeren.

Ondertekening
Met de ondertekening van de basisovereenkomst is het officiële contract gesloten tussen de gemeente Assen en de combinatie Roelofs – J.C. Krans. Namens de gemeente Assen tekende de heer de Vries en namens de combinatie tekende de heer Ringenier (Roelofs) en de heer Ravensbergen (J.C. Krans).

Kijk hier voor meer projectinformatie!