Nieuws

Verkeersmaatregelen centrumring in Epe

14-10-2013

Onlangs is gestart met het uitvoeren van werkzaamheden op een drietal locaties op de centrumring in Epe. In de huidige situatie ontstaan door de hoeveelheid verkeer en buslijnen, knelpunten op locaties waar fietsers oversteken. In opdracht van de gemeente Epe is Roelofs gestart met werkzaamheden om deze problemen te voorkomen.

Deze werkzaamheden aan het kruispunt en de naastgelegen straat worden gelijktijdig uitgevoerd om de totale duur van overlast tot een minimum te beperken. Naast het aanbrengen van meer ruimte voor de fietsers, wordt de beschoeiing langs deze wegen vervangen. Ook wordt een deel van de beek omgelegd. Tot slot worden in een aantal avonden herinrichtingswerkzaamheden aan het kruispunt Parkweg – Slathstraat uitgevoerd. Medio november 2013 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Tijdens een inloopavond is de omgeving door medewerkers van de gemeente Epe en Roelofs geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en voorzieningen in de omgeving bereikbaar.

U kunt de voortgang van de werkzaamheden volgen op www.roelofsgroep.nl/ringepe of via Twitter @ringepe1.