Industrie, transport en productie

Door de toenemende transportbewegingen en de economische groei is de vraag naar de aanleg en uitbreiding van bedrijventerreinen toegenomen. Met name op logistieke knooppunten worden in hoog tempo terminals en terreinen ontwikkeld.

Gezien de kennis en ervaring in aanleg en onderhoud van dit soort verhardingen en terreinen kan Roelofs optimaal op deze ontwikkeling inspelen.

Gehele ontzorging
Wij verzorgen graag voor u het gehele traject, van planvorming tot onderhoud. Hierbij zetten wij onze grote diversiteit aan expertises graag in om voor de klant een hoogwaardig product te ontwikkelen en te realiseren waarbij de opdrachtgever geheel ontzorgd wordt, maar toch maximale inspraak houdt. Dit doen we conform de strenge veiligheidseisen en met zo min mogelijk overlast.

Heeft u een vraag of opmerking?