Onderwijs, zorg en verenigingen

De staat van het terrein is medebepalend voor de uitstraling van een bedrijf of vereniging. Als beheerder heeft u behoefte aan een partij die het gehele onderhoud van het terrein uit handen neemt. Wij bieden totale ontzorging voor terrein- en groenbeheer, met één aanspreekpunt voor u.

Een terrein van onderwijs- en zorginstellingen en verenigingen omvat wegen, infrastructuur en groen dat op het gewenste niveau gehouden moet worden. Elke organisatie en elk terrein heeft eigen specifieke eisen hiervoor en het bijhorende onderhoud, waarbij veiligheid altijd voorop staat.

Roelofs heeft veel ervaring in het opstellen van onderhoudsplannen voor openbaar groen, parken, plantsoenen, tuinen en bedrijventerreinen. We zijn een flexibele organisatie die snel kan inspelen op ontwikkelingen en de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u een vraag of opmerking?