Voorwaarden

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Op de producten en diensten van Roelofs Advies en Ontwerp BV zijn de volgende Algemene- en Leveringsvoorwaarden van toepassing:

Voor de aanneming van werk, de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) vastgesteld door bouwend nederland op 27 maart 2013.

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf
Onderneming is op 1 januari 2005 ingeschreven in het openbaar register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

Roelofs Wegenbouw BV

Op de producten en diensten van Roelofs Wegenbouw BV zijn de volgende Algemene- en Leveringsvoorwaarden van toepassing:

Voor de aanneming van werk, de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) vastgesteld door bouwend nederland op 27 maart 2013.

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf
 Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden

Onderneming is op 1 september 2004 ingeschreven in het openbaar register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

Werkmaatschappijen Roelofs:
Werkmaatschappijen met de daarbij horende BTW en KVK nummers

Heeft u een vraag of opmerking?