Klimaat Actieve Stad

Het klimaat verandert. Elk jaar worden er weer nieuwe records neergezet ten aanzien van temperatuur en neerslag. Dit is vooral in de stad al goed merkbaar. Hittestress, wateroverlast en droogte zijn termen die steeds vaker voorbij komen. Bijna alle steden zijn al begonnen om te investeren in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Binnen de Klimaat Actieve Stad wordt water beschouwd als één van de structurerende principes om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Klimaat Actieve Stad als kans
Door de beperkte ruimte is het vaak heel complex en kostbaar om maatregelen te nemen. Wij geloven daarom in een gezamenlijke aanpak van burgers, overheid en bedrijfsleven, in multifunctioneel ruimtegebruik en in gecombineerde oplossingen. Maatregelen in het stedelijk watersysteem kunnen prima gecombineerd worden met recreatie, ecologie, energie- en warmteopwekking, afkoeling en luchtkwaliteit. Wij zien de Klimaat Actieve Stad (KAS) dan ook vooral als een kans voor het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en de leefomstandigheden in de stad.

Op het gebied van een Klimaat Actieve Stad ondersteunen wij bij het maken van:

 • Klimaatadaptatie plan
 • Stresstest wateroverlast
 • Duurzaamheidstoets
 • Communicatieplan
 • Mobiliteitsplan
 • Life Cycle Analyses (LCA)

Een stresstest wateroverlast geeft inzicht in de knelpunten en de gevoeligheden van een bepaald gebied. Op basis van deze uitkomsten kunnen passende maatregelen tegen wateroverlast worden getroffen. De kracht van Roelofs zit in het opstellen van maatschappelijk gedragen maatregelen die perfect aansluiten bij het landelijk of stedelijk gebied.

Stresstest wateroverlast met eigen ArcGIS-viewer
Bij het opbouwen van rekenmodellen, het uitvoeren van berekeningen en het analyseren van het resultaat van deze berekeningen wordt gewerkt met grote hoeveelheden data. Om deze data voor onze opdrachtgevers beter toegankelijk te maken heeft Roelofs een ArcGIS-viewer ontwikkeld.

Lees hier meer over stresstest wateroverlast:Lees meer

Roelofs kan alle plannen en toetsen op het gebied van KlimaatActieve Stad uitvoeren. Onze adviezen kenmerken zich door een zeer praktische insteek, waarbij het creëren van optimaal draagvlak altijd extra aandacht krijgt.

We bieden onder andere de volgende diensten en onderzoek aan:

 • Droogtestress en hittestress
 • Wateroverlast
 • Waterkwaliteit
 • Groen blauwe daken en gevels
 • Ondersteuning bij het toewerken naar een klimaat neutrale organisatie
 • Grondwateronderlast en grondwateroverlast
 • Drainage infiltratie ontwerp
 • Grondwaterbeheer
 • Groen blauwe aders
 • Bewonersparticipatie
 • Vergroening

Heeft u een vraag of opmerking?