Relining

Relinen of relining is een techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door via de putten een kous in het bestaande riool in te brengen. Ook huisaansluitingen kunnen met relining worden gerenoveerd. De kous bestaat uit glasvezel of naaldvilt, welke na uitharding zorgt voor een waterdicht en sterk nieuw riool met een levensduur van meer dan vijftig jaar!

Roelofs zet de reliningstechniek in voor zowel rioolrenovatie als rioolreparatie. Dit doen wij in samenwerking met Flua leidingrenovatie.

De voordelen van relining op een rij:

 • Goedkoper dan vervangen: vaak bedragen de kosten voor relinen minder dan de helft van de kosten voor vervanging van het riool
 • Verlenging van de levensduur met meer dan 50 jaar
 • Beter voor het milieu: CO2 reductie van 60-70% ten opzichte van rioolvervanging
 • Weinig tot geen overlast voor omwonenden

Werkzaamheden bij relining

Roelofs kan alle relingswerkzaamheden voor u uitvoeren. Als expert in relining kunnen wij u tevens ondersteunen bij kousberekeningen, rioolinspecties en controles, het opstellen van reliningsbestekken of het toezicht houden en de directievoering verzorgen indien de werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.

Roelofs kan u onder meer van dienst zijn op de volgende gebieden:

 • Het ondersteunen in de keuze voor vervangen, inlinen of relinen
 • Het ontwerp van het relinen van putten, leidingen en huisaansluitingen
 • Het uitvoeren van kousberekeningen
 • Het opstellen van reliningsbestekken
 • Het houden van toezicht en directievoering op de uitvoering van reliningsprojecten
 • Het controleren van berekeningen van derden
 • Geotechnisch onderzoek en laboratoriumonderzoek
 • Het verzorgen van de eindcontrole van uitgevoerde reliningswerken

Daarnaast kunnen wij u geheel ontzorgen in het totale traject van advies tot realisatie.

Wel of niet relinen?

Relinen kan bijna overal en altijd worden toegepast. Moeten we voor rioolreparatie of rioolrenovatie dan altijd relinen? Nee, als de hydraulische capaciteit van uw riool te klein is, als er moet worden afgekoppeld, of de buis gewoon te slecht is om te relinen dan moet er worden vervangen. Bij herinrichtingen en wegreconstructies zal het een financiële afweging zijn. Vergeet in dat geval niet om ook na te denken over de putten en de huisaansluitingen.

Hoe werkt relining?

Relinen is geen nieuwe techniek. Het bestaat al tientallen jaren. In Nederland werd het in de jaren negentig voor het eerst toegepast. Andere West-Europese landen passen de relining techniek al langer toe. In Duitsland is de ontwikkeling het verst. Dat uitte zich in de ontwikkeling van nieuwe kousen, de ontwikkeling van normgeving en opleidingen in relinen. Glasvezelkousen zijn hier al jaren gemeengoed en ook in Nederland is de glasvezel technologie onstuitbaar in opkomst.

 • De voorbereiding van relining
  De uiteindelijke kwaliteit van het gerelinede riool is sterk afhankelijk van de voorbereiding van de relining. Een goed voorbereid riool is schoon, vrij van cementresten, vrij van instekende inlaten, vrij van lekkages tegen instromend water en grote gaten in de buiswand.
 • De uitvoering
  Vervolgens bepaalt Roelofs samen met de opdrachtgever de vervolgstappen en keuzes voor het relinen van de riolen. Op de dag van uitvoering plaatsen wij de wegafzettingen, informeren wij nogmaals de bewoners en bedrijven en treffen wij overige benodigde voorzieningen. Na een laatste rioolinspectie en zo nodig een laatste rioolreiniging kan de kous ingebracht en uitgehard worden.
 • Eindinspectie
  Na het uitharden van de kous worden de inlaten open gefreesd, worden proefstukken genomen voor onderzoek in het laboratorium en vindt er een eindinspectie plaats. Bewoners en bedrijven kunnen binnen een werkdag weer gebruik maken van een nieuw riool.

Relining met glasvezelkousen

De reliningskous bestaat uit een dragermateriaal dat geïmpregneerd wordt met hars. Als kous wordt glasvezel of naaldvilt gebruikt. De meest voorkomende hars is polyesterhars. Voor bijzondere toepassing of in de procesindustrie worden andere harssoorten gebruikt. De kous wordt fabrieksmatig vervaardigd en gecontroleerd voordat zij de fabriek verlaat.

Beide typen kousen voldoen aan de in ATV-M127-2 gestelde rekenkundige eisen en in de eindsituatie zijn de gerelinede riolen functioneel exact vergelijkbaar.

Voordelen van relinen met glasvezelkousen

Roelofs heeft een sterke voorkeur voor het gebruik van glasvezelkousen bij relinen vanwege de vele voordelen, zoals:

 • Glasvezel heeft een 3 tot 4 maal hogere E-modulus dan naaldvilt. De buis heeft hierdoor een hogere stijfheid en dit maakt een geringere buisdikte mogelijk
 • Glasvezel krimpt veel minder dan naaldvilt tijdens de uitharding, hierdoor worden langslekkages voorkomen
 • Onze glasvezelkousen hebben een langere levensduur (70-80 jaar) dan naaldviltkousen (50 jaar)
 • Glasvezelkousen zijn 100% waterdicht
 • De uithardingstijd voor glasvezel is aanzienlijk korter dan voor naaldvilt door de UV-uitharding
 • Glasvezel is beter voor het milieu en geeft minder overlast in de openbare ruimte

Heeft u een vraag of opmerking?