Rioolrenovatie en Reparatie

Het in stand houden van de riolering is een kostbare zaak. Of het nu gaat om rioolleidingen, rioolputten, de gemalen, overstorten, randvoorzieningen of andere voorzieningen.

Voor het onderhoud worden veel renovatie en reparatietechnieken ingezet. Veelal worden deze met behulp van zogenaamde No-Dig technieken uitgevoerd. Roelofs is specialist op het gebied van de No-Dig techniek. Wij weten wanneer ze wel en niet kunnen worden toegepast, wat ze kosten en hoe ze moeten worden uitgevoerd. We verzorgen niet alleen de voorbereiding, maar kunnen ook toezicht houden op de uitvoering ervan.

Roelofs is bestuurlijk actief in de afdeling Leidingrenovatie van de Nederlandse Vereniging van Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT).

Roelofs combineert de uitvoeringskennis op het gebied van rioolreparatie met de kennis van ingenieursdiensten. Hierdoor kunnen wij zowel de advisering als uitvoering perfect voor u uitvoeren. Theoretische kennis van technieken en toepassingen en praktische uitvoeringskennis gaan hand in hand.

Op het gebied van rioolrenovatie en reparatie ondersteunt Roelofs bij het maken van:

 • Renovatiebestek
 • Reparatiebestek
 • Maatregelplan
 • Putrenovatieplan

Uitvoering en onderzoek

Roelofs kan opdrachtgevers volledig ontzorgen op het gebied van riool renovatie en reparatie. Ook het vervangen van riolering is bij ons een veelvoorkomende activiteit. U kunt bij ons terecht voor reparaties en renovaties volgens de No Dig methode, zoals relinen huisaansluitingen, relinen leidingen of buis in buis. Echter, ook het van buiten af repareren van bijvoorbeeld inlaten behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden, evenals complete rioolvervanging. Voor ons staat voorop dat wij voor opdrachtgevers de techniek inzetten die zowel kwalitatief als prijstechnisch het meest optimale resultaat biedt. Op het gebied van rioolinspecties kunnen wij putinspecties conform NEN 2767 voor u uitvoeren. Wij beschikken over rioolreinigingsauto’s, een camera inspectiesysteem en over robotfrezen.

Flua leidingrenovatie

Flua leidingrenovatie, een dochteronderneming van Roelofs, heeft zich gespecialiseerd op het gebied van rioolrenovatie en rioolreparatie. Dit samenwerkingsverband tussen Roelofs en Rainer Kiel beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in het renoveren en repareren van leidingsystemen.

Roelofs is tevens lid van de NSTT, de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen, en is bestuurlijk actief in de afdeling leidingrenovatie. Deze branchevereniging heeft zich ten doel gesteld om de toepassing en de ontwikkeling van de techniek van het relinen te bevorderen. Kijk voor meer informatie op www.flua.nl

Leidingrenovatie met relining

Leidingrenovatie of rioolrenovatie brengt verschillende voordelen met zich mee. De kosten van de renovatie van riolering bedragen niet zelden minder dan 50% van de vervangingskosten. De beheer- en onderhoudskosten nemen af omdat wortelingroei tot het verleden behoort en infiltratie via openstaande naden niet meer optreedt. Redenen genoeg voor een gedegen rioolinspectie en een andere kijk op rioolrenovatie en het rioleringsplan.Ook het milieu heeft baat bij relinen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat met renoveren 70% minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking tot traditioneel vervangen. Daarnaast is er een bijkomend groot voordeel: de omwonenden hebben nagenoeg geen overlast van een riool- of leidingrenovatie!

De voordelen van relinen op een rij:

 • Lagere kosten ten opzichte van vervangingskosten
 • Beheer- en onderhoudskosten nemen af
 • Beter voor het milieu dan vervangen
 • Geen last voor omwonenden

Daarnaast bieden we de volgende diensten, werken en onderzoeken op het gebied van rioolrenovatie en reparatie:

 • Directievoering en toezicht
 • Controle proefstukken
 • Kousberekeningen
 • Begeleiding aanbesteding
 • Afweging repareren, renoveren, vervangen
 • Rasmariant
 • Putonderzoek
 • Boorkernen onderzoek
 • Onderzoek betonkwaliteit rioolputten
 • Stabiliteitsonderzoek
 • Onderzoek holle ruimte
 • Deelreparaties
 • Radaronderzoek

Heeft u een vraag of opmerking?