Waterbouw en Waterveiligheid

Zonder een hoogwaardig systeem van waterkeringen en waterbeheersing zou Nederland op veel plaatsen onder water staan. Continue verbetering en vernieuwing van onze waterkeringen en boezemkades is belangrijker dan ooit door de klimaatverandering. Of het nu gaat om een stijging van de zeespiegel, de toename van rivierafvoer, het verwerken van extreme neerslag of de afweging  van de juiste maatregel.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, onderhouden, renoveren en beheren van diverse waterbouwkundige kunstwerken, zoals:

  • Duikers en stuwen
  • Sluizen en kribben
  • Waterkeringen
  • Havens en Jachthavens
  • Gemalen en watergangen
  • Beschoeiing
  • Bruggen
  • Vispassages
  • Baggerwerkzaamheden

Heeft u een vraag of opmerking?