Nieuws

Wateroverlast Stationsstraat in Raalte wordt aangepakt

13-09-2013

De gemeente Raalte heeft Roelofs gevraagd een oplossing te zoeken voor de wateroverlast in de Stationsstraat. Tijdens extreme buien wordt tussen de aansluiting met de Molenweg en de Mettingenlaan enorme wateroverlast ervaren.

Werkwijze
Vanuit de expertise Water, Riolering en Ecologie hebben de specialisten, aan de hand van een regenwaterstructuurplan, de situatie in kaart gebracht en een passende oplossing gevonden om dit probleem in de toekomst te voorkomen. De oplossing die hiervoor bedacht is, is het plaatsten van een bovengrondse berging door middel van een wadi(infiltratievoorziening) en ondergrondse waterberging door middel van Q-bic infiltratiekratten. Tevens wordt er een noodafvoer gecreëerd op de bestaande riolering.

Verdacht gebied
Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden is naar voren gekomen dat het werkgebied zich in een verdacht gebied bevindt. In de Tweede wereldoorlog hebben hier oorlogshandelingen plaatsgevonden waarbij gebruik is gemaakt van diverse wapens en munitie. Het is niet uit te sluiten dat er zich in de bodem nog één of meerdere explosieven (NGE: Niet Gesprongen Explosieven) bevinden.

Om de risico’s ten aanzien van het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te minimaliseren, worden de grondwerkzaamheden uitgevoerd onder OCE-condities (Opsporen Conventionele Explosieven). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Hierna wordt het gebied vrijgegeven voor de overige werkzaamheden, die door Roelofs worden uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn 2 september 2013 van start gegaan en worden eind september 2013 opgeleverd.