Nieuws

Waterstructuurplan Hardenberg, realiseren watergang Jan Weitkamplaan

26-04-2013

Bij deze gunning speelde de factor Design en Construct een beperkte rol, vooral de snelheid van de aanbesteding en maximale reductie op bestedingskosten waren bepalend voor deze D&C.

Het waterstructuurplan van Hardenberg voorziet in grote lijnen de waterhuishouding in de kern van Hardenberg. Sinds enkele jaren is dit structuurplan uitgewerkt door de aanleg van gescheiden riool, afkoppelen van regenwater, aanleg van infiltratieriool en verbindingen van watergangen, buffers, vijvers en sloten die uiteindelijk in verbinding staan met onder andere “De Vecht”.

Tijdens aanleg van “De Sportboulevard” blijkt dat er een belangrijke verbinding ontbreekt. Belangrijk omdat deze verbinding een bepalende rol speelt voor wat betreft de (grond) waterstand op deze boulevard. De fundatie van de hier te bouwen voorzieningen dient dusdanig te zijn dat invloeden van waterstanden hier geen grip op mogen krijgen. Zettingen zijn funest voor constructies als een atletiekbaan en te realiseren zwembad.

Met enige haast is Roelofs gevraagd om het ontwerp en de uitvoering te verzorgen voor de D&C Watergang Jan Weitkamplaan. De watergang is de verbinding tussen de vijverpartijen op “De Sportboulevard” en de reeds aanwezige vijvers op het terrein van het “Röpcke Zweers Ziekenhuis” van de Saxenburgh Groep. Deze vijvers staan middels een slotensysteem in verbinding met “De Vecht”. Na inmeten van terrein en beschikbare ruimte, kabels en leidingen, communicatie met het ziekenhuis en de nutsbedrijven, is het ontwerp vastgesteld. Nadat de prijs was bepaald is vrijwel direct met de uitvoering gestart.

Na twee weken is de sloot van 265 meter lengte, ruim 6 meter breed en 2,5 meter diep gereed. De vrijgekomen grond is glooiend over het naastliggende terrein verdeeld en ingezaaid. De duiker onder de ambulance oprit gelegd, als extra 45 meter beschoeiing aangebracht, en enkele hekjes ter bescherming van de parkeerruimte.