Nieuws

Werkzaamheden Arnhemseweg te Apeldoorn van start

21-05-2014

De reconstructie fase 3 van de Arnhemseweg is gestart! Roelofs gaat hier verschillende werkzaamheden uitvoeren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.

De Arnhemseweg is een belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Apeldoorn en de ringweg/snelweg A1. Technisch en qua inrichting voldoet de weg niet meer aan de eisen van deze tijd, wat wel zou moeten met gemiddeld 20.000 motorvoertuigen per dag. Direct langs de Arnhemseweg liggen parkeervakken, wat de verkeersveiligheid en doorstroming niet ten goede komt. De gemeente Apeldoorn heeft daarom besloten de weg geheel te reconstrueren, waarbij ook een apart riool voor hemelwater wordt aangelegd.

Inloopbijeenkomst
Het overkoepelende project is in 2010 al begonnen. De 3e fase, die Roelofs gaat realiseren, is 12 mei 2014 gestart. Om iedereen op de hoogte te houden en uitleg te geven werd er op dinsdag 29 april 2014 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hier konden mensen tekeningen bekijken en hun vragen omtrent dit project stellen.

Werkzaamheden
Roelofs gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• Het compacter maken van het kruispunt Arnhemseweg – Ravenweg – Aluminiumweg;
• Het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie;
• De realisatie van een parallelstructuur met parkeermogelijkheden;
• De aanleg van infiltratieriolering en het (deels) vervangen van vuilwaterriolering.

De Arnhemseweg moet tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen open blijven voor verkeer. Dit betekent dat de werkzaamheden in een zeer beperkte ruimte plaats moeten vinden!

Oplevering van de 3e fase gaat naar verwachting in december dit jaar plaatsvinden. Voor meer projectinformatie kijkt u hier.