Nieuws

Zandwinning Vof Oosterweilanden stelt grond beschikbaar voor natuurakkers

18-07-2014

Op de zandwinning van de VOF Oosterweilanden te Vriezenveen is een halve hectare grond beschikbaar gesteld aan Landschap Overijssel voor natuurakkers. Op deze manier wordt de akkernatuur versterkt waarmee extra leefgebied voor planten en dieren wordt gecreëerd.

Samen met nog vier partijen vormt Roelofs VOF Oosterweilanden, eigenaar van de zandwinning te Vriezenveen. In samenwerking met Provincie Overijssel en gemeente Twenterand wordt hier duurzaam zand geëxploiteerd.

Natuurakkers
Om de akkernatuur in Overijssel te versterken is Landschap Overijssel in samenwerking met diverse partijen, waaronder VOF Oosterweilanden, het project Natuurakkers begonnen. Natuurakkers zijn stroken land aan de randen van een akker. Deze stroken worden ingezaaid met bloemrijke akkerkruiden en zomer- of wintergranen. Ook bedrijventerreinen, zandwinningen of andere braakliggende gronden zijn geschikt. Zo wordt er zowel in de zomer als in de winter extra leefgebied voor dieren en planten gecreëerd!

De verwachting is dat er voor 2014 en 2015 in totaal 20 tot 30 voetbalvelden aan natuurakkers in de omgeving van Hardenberg en Vriezenveen worden gerealiseerd. Een team van vrijwilligers gaat de komende twee jaar in de gaten houden hoe het dierenleven zich ontwikkeld in de natuurakkers. Op de locaties worden vooral patrijzen en af en toe een blauwe kiekendief verwacht.

Lees meer over dit initiatief in dit artikel uit Natuurlijk Overijssel!