1 op 1 samenwerken

Als familiebedrijf werken wij al meer dan vijftig jaar voor vele vaste opdrachtgevers in de overheidssfeer, maar ook voor particuliere opdrachtgevers. Het aanleggen van erfverhardingen en toegangspaden op- en rondom het boerenbedrijf, het bedrijfspand of op een industrieterrein moet dan ook gewoon op goed vertrouwen gebeuren.

Dat het hierbij gaat om een verharding, die op deugdelijke manier wordt aangelegd met een gedegen kwaliteit en aanpak is voor Roelofs duidelijk. Het 1 op 1 samen optrekken in deze trajecten daarin een onmisbare factor. De nadruk van de samenwerking ligt meer op vertrouwen en heldere afspraken en deze vervolgens nakomen dan de gehele werkwijze eerst in allerlei contractstukken verwoorden.

Voor veel vaste klanten adviseren en realiseren we op deze manier een goede vertrouwensbasis in allerlei projecten.

Heeft u een vraag of opmerking?