Beheer en Onderhoud

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Die altijd bereikbaar moet zijn en waarbij onderhoud zo onopvallend mogelijk moet plaatsvinden. Om ongestoord je gang te kunnen gaan, is goed beheer en onderhoud dus essentieel.

Om te weten welk onderhoud er moet plaatsvinden, begint goed beheer en onderhoud altijd met een inspectie of schouw door de inspecteur. Op basis van de verkregen gegevens wordt er een maatregelplan opgesteld voor de infrastructuur of openbare ruimte, dat precies aangeeft wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden. De beheerder kan vervolgens zelf bepalen wat er wel of (nog) niet moet gebeuren. Ook dit onderhoud van de openbare ruimte kan Roelofs vervolgens uitvoeren.


 

Wegenonderhoud

Het wegennet van Nederland is een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Aan deze wegen en ook specifiek aan de wegdekken worden hoge eisen gesteld. Door de wegbeheerder, die een kwalitatief goed product wil met een duurzaam karakter. Door de gebruiker, die veiligheid en rijcomfort wil. En door de omwonende, die zo min mogelijk overlast wil van de weggebruikers. Stille wegdekken bieden hierbij uitkomst: zij reduceren de geluidsoverlast en voldoen dus uitstekend aan de wensen van de omwonenden.

Ons eigen onafhankelijke onderzoekslaboratorium voert onderzoeken uit om bestaande en nieuwe constructies te beoordelen. Hierin ondersteunen wij overheden, private partijen en collega-aannemers. Onze laboratoriummedewerkers geven adviezen over nieuw aan te leggen constructies of beheer en onderhoud van bestaande wegen.


Lees meer

Inspecties

Voor de beheerder is het zaak alle objecten binnen het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Roelofs kan hieraan bijdragen door het uitvoeren van inspecties, wat de basis vormt voor beheer en onderhoud.

Beheer en onderhoud start bij een goede monitoring van de situatie. Om verrassingen te voorkomen bij het onderhoud en te blijven voldoen aan het gebruiksdoel voert de Kwaliteitsdienst van Roelofs periodiek visuele inspecties uit. Deze inspecties vormen onder meer de basis voor de budgettering en de onderhoudsplanning.


Lees meer

Meten en uitzetten

Projecten beginnen en eindigen veelal met landmeetkundig werk. Meten, uitwerken, uitzetten en controleren zijn in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) anders dan in het reguliere maatvoeren. Anticiperen op veranderende uitgangspunten is van groot belang. Zaken als de aanpassing op bestaande situaties en creatief denken is essentieel!


Lees meer

Wegenbouwkundig laboratorium

Roelofs heeft een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium waar onderzoek wordt uitgevoerd. In dit wegenbouwkundig laboratorium wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van asfalt (dichtheid, laagdikte, samenstelling), funderingsmaterialen en zand (gradering, samenstelling, referentiedichtheid). Daarnaast worden er kwaliteitscontroles in situ uitgevoerd, zoals de verdichting van asfalt (nucleair) en puin/zandbaan (steekring, zandvervanging, nucleair).

Met het wegenbouwkundig laboratorium ondersteunen we zowel de interne organisatie, overheden en private partijen, als ook collega-aannemers. Tevens speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in innovatief onderzoek naar nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.


Lees meer

Beheersysteem iASSET

iASSET is een beheersysteem voor de openbare ruimte, ingericht in 11 thema’s die ieder een eigen vakgebied bevatten. Voor ieder vakgebied heeft zich een strategisch partner verbonden aan iASSET. Voor de thema’s Verhardingen en Riolering is dit Roelofs.

Beheer van objecten in de openbare buitenruimte hoeft niet complex te zijn. iASSET biedt altijd een compleet beeld van alle objecten en sluit naadloos aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met één muisklik krijg je inzicht in de locatie, beschrijving, kwaliteit, onderhoudsplanning en kosten van objecten; individueel, per groep of in een specifiek gebied. Alles direct zichtbaar op kaarten of foto’s. Bovendien stel je in een handomdraai overzichten voor meerjarenramingen of themakaarten samen. Dit alles vanuit één gebruiksvriendelijk systeem dat overal beschikbaar is.


Lees meer

Kunstwerk onderhoud

Kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen zijn onmisbaar in de Nederlandse infrastructuur. Een vroegtijdige inspectie en effectief onderhoud zorgen ervoor dat deze infrastructurele kunstwerken altijd in functie kunnen blijven.

Het onderhoud van kunstwerken is specialistisch werk. Bij Roelofs kunt u terecht voor zowel het opstellen van onderhoudsplannen als het onderhoud zelf. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het zoveel mogelijk beperken van verkeersoverlast.


Lees meer

Groenonderhoud en parkmanagement

De groenbeheerder heeft vaak speciale wensen. Zo dient een tuin van een verzorgingstehuis bijvoorbeeld veilig zijn. Vrij van obstakels, zodat mensen er veilig rond kunnen lopen. Of de tuin dient het hele jaar in bloei te staan, waarbij de plantenkeus dus zeer belangrijk is. Een fabrieksterrein of een luxe bedrijventerrein heeft weer andere wensen.

Bij het opstellen van het plan voor het groenonderhoud houdt Roelofs optimaal rekening met alle wensen en eisen. Zo wordt er een plan opgesteld waarbij het groen het best tot zijn recht komt.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?