Inspecties

Voor de beheerder is het zaak alle objecten binnen het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Roelofs kan hieraan bijdragen door het uitvoeren van weginspecties.

Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring met het inspecteren van wegen conform de CROW. Daarnaast zijn alle inspecteurs gediplomeerd en volgen zij jaarlijks een bijscholing om de inspectiekwaliteit hoog te houden en te borgen. Dit wordt gewaardeerd door een groot aantal vaste klanten, die bij elke inspectiecyclus weer gebruikmaken van onze kennis en kunde.

CROW-systematiek
Met inspecties conform de CROW-publicaties 146 en 323 kan snel en effectief informatie over de conditie van de wegen worden verzameld. Deze informatie dient als basis voor het actualiseren van de onderhoudsplanning voor groot en klein onderhoud, voor het aankomende jaar en verder.

Roelofs heeft ervaring met de verschillende inspectiemodules, zoals GeoVisia, Groenestein, ArcGIS Collector en iASSET. De inspectievormen die wij conform de CROW-systematiek voor u kunnen uitvoeren zijn:

  • Globale visuele inspectie
  • Klein onderhoudsinspectie
  • Gedetailleerde inspectie
  • Beeldkwaliteitsinspectie

Van inspectie naar advies
Op basis van de inspectie kan Roelofs tevens, in samenwerking met de beheerder, de maatregeltoets verzorgen en deze op basis van prioritering vertalen in een meerjarenonderhoudsplanning en een geactualiseerd wegenbeheerplan.


Heeft u een vraag of opmerking?