Over ons

Roelofs is een familiebedrijf dat midden in de samenleving staat. Werken aan de openbare ruimte betekent voor ons werken aan de toekomst. Met onze brede aanpak leveren wij betekenis en toegevoegde waarde aan de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Onze expertise ligt onder andere op het gebied van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, riolering en grondstoffen. Als kennispartner beheerst Roelofs het totale traject van een project; van advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.

Door steeds te kijken wat we morgen beter kunnen doen, blijven we innoveren en zorgen wij voor meer waarde aan ruimte. Samen met onze partners en klanten werken wij aan een concreet doel: In 2030 willen wij namelijk 100% klimaatneutraal werken.

Kennispartner

Roelofs is koploper in innovatie op het gebied van infra. Als innovatieve kennispartner zijn we een spin in het web; van innovatieve asfaltmengsels, tot vernieuwende contractvormen en datagestuurd wegbeheer. Wij willen onze kennis delen en werken met onze strategische partners aan een hoogwaardig gebruik van de openbare ruimte mét oog voor het klimaat en toekomstige generaties.

 

Van zandrijder naar integrale kennispartner

 

 • 1960

  Herman Roelofs, een opmerkelijke ondernemer uit het Overijsselse Den Ham. Gezegend met een flinke dosis lef en doorzettingsvermogen, gaat hij zand vervoeren voor eigen rekening en risico: “Kiek’n wat ’t wordt”. Maar al snel wil Herman Roelofs meer. Hij droomt van iets moois.

   

 • 1979

  Van grootgrondverzetter naar asfalteur: naast het zand, stort Herman Roelofs zich in het asfalt. Het bedrijf groeit en er komt een focus op kwaliteit. In plaats van tientallen grote projecten per jaar, focust Roelofs als kwaliteitspartner juist op kleinere werken waarin de kwaliteit van het eindresultaat centraal staat.

   

 • 1990

  In de jaren ’90 begon Roelofs met een eigen Advies & Ontwerp afdeling. Herman Roelofs: “Wij wilden graag een stap eerder in de markt komen. Uit ervaring wisten we dat projecten die op de tekentafel waren bedacht vaak niet het beoogde resultaat opleverden en leidden tot hoge herstelkosten. Wij hadden de overtuiging dat we dat zelf beter konden. We begonnen in de jaren ’90 met een handjevol mensen. Advies en Ontwerp werd een succes omdat we vanuit onze praktijkervaring werkelijk iets toe te voegen hebben. Dit leidt tot betere oplossingen”.

   

 • 1995

  Dingen in één keer goed doen door beter te sturen, te volgen en te controleren. Herman Roelofs zet als eerste in de branche in op planmatig en systematisch werken, met tot gevolg het ISO 9001 certificaat.

 • 1998

  De ISO 9001 was het begin van Total Quality Management. TQM is een kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat teams goed samenwerken volgens vastgestelde regels. In 1998 reikte toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma het TQM certificaat van Det Norkse Veritas uit aan Herman Roelofs.

 • 2008

  Een tekort aan vakmensen en veranderende prioriteiten van opdrachtgevers, vragen om een andere visie: Roelofs Dichterbij. Roelofs opent vanaf 2008 vestigingen door heel Nederland. Allereerst in Veenendaal, met al snel gevolgd door Stadskanaal, Steenwijk en later Sneek en Spijkenisse. Slimmer werken door reisafstanden te verkorten, personeel met lokale wortels en contacten en korte lijnen met opdrachtgevers.

 • 2010

  Met de kwaliteitskeurmerken en -procedures op orde en vestigingen door heel Nederland, focust Roelofs in 2010 op het ontwerpen. Met een advies- en ingenieursbureau transformeert Roelofs in een duurzame ontwerpende aannemer. De eerste kennisclusters worden gevormd, waarin de verschillende expertisegebieden van Roelofs nog zichtbaarder worden.

 • 2013

  Kennis wordt steeds belangrijker voor Roelofs. Het bedrijf ontwikkelt zich tot integrale kennispartner: met de zeven expertises heeft Roelofs alle kennis in huis om de openbare ruimte van a tot z in te richten. Ook kennisdeling is een speerpunt; de sector verder helpen door masterclasses, seminars en samenwerkingen in innovaties.

 • 2014

  Het wegenbouwkundig laboratorium ontvangt in 2014 het accreditatiecertificaat (registratienummer RvA L589) van de Raad voor Accreditatie voor het verrichten van asfaltonderzoeken in het kader van de CROW publicatie 210. Het onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium doet onderzoek naar bestaande (asfalt)verhardingen, funderingsconstructies en voert innovatief onderzoek uit naar verbetering in asfaltmengsels.

 • 2030

  Wij denken altijd in termen van lange termijn, zijn voortdurend alert op veranderingen in de markt en wat dit betekent voor onze doelgroep. Onze ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Alles wat Roelofs de komende jaren doet zal in het teken staan hiervan. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Voor de bedrijfsvoering betekent het dus veel meer dan alleen het reduceren van CO2.


Missie

Roelofs wil een grote rol van betekenis hebben en toegevoegde waarde leveren bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Wij willen in transparant partnerschap met opdrachtgevers, medewerkers en eindgebruikers werken aan onderscheidende, innovatieve en duurzame oplossingen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Hierbij geven we hoge prioriteit aan de waarde voor komende generaties.

Visie

Door de steeds verder terugtredende rijksoverheid zullen het initiatief en de verantwoording voor de ontwikkeling van openbare leef-, woon-, werk- en recreatieruimten steeds meer komen te liggen bij partnerships tussen lokale overheden en het bedrijfsleven. Roelofs is voor elke opdrachtgever een waardevolle partner op het gebied van ontwikkeling, beheer, onderhoud en financiering van de (her)inrichting van de openbare ruimte.

 

Roelofs dichtbij

Met inmiddels 7 vestigingen, verspreid over het hele land, staan we dichterbij de medewerkers, klanten en werkomgeving

BEKIJK OP GOOGLE MAPS

 


Heeft u een vraag of opmerking?