Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons betekent Duurzaam Ondernemen dat we streven naar een goede balans tussen People, Planet & Profit (en pleasure). Hiermee willen we op de best mogelijke manier beantwoorden aan de wensen en verwachtingen van onze stakeholders. Ook voor hen is het belangrijk dat we integer en verantwoord omgaan met het thema duurzaamheid: met sociale vraagstukken, met milieuvraagstukken en met de prijs-kwaliteitverhouding.

Uit extern onderzoek blijkt dat veel van onze activiteiten de toets van duurzaamheid royaal doorstaan. Dit neemt niet weg dat we ons voortdurend moeten en willen blijven inspannen. Duurzaam ondernemen kunnen we niet alleen. Daarvoor moeten we samen optrekken met onze medewerkers, opdrachtgevers, contractpartners en andere belanghebbenden. Dit doen we door met hen in gesprek te gaan en de principes van duurzaamheid actief uit te dragen en te stimuleren.

Wij concretiseren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op vijf aandachtsgebieden:

 

   • Duurzaam inkopen
   • Duurzaam produceren
   • Duurzaam ontwerpen
   • Duurzaam ontwikkelen
   • Duurzame energie, water, afval en transport

De keuze voor deze speerpunten is gebaseerd op een duurzaamheidsanalyse door specialisten op het gebied van duurzaam ondernemen. De genoemde vijf aspecten hebben de meeste impact op ons primaire proces; bovendien zijn het onderdelen waarop we invloed kunnen uitoefenen. Voor elk speerpunt hebben we specifieke doelstellingen geformuleerd.

Heeft u een vraag of opmerking?