Verhardingsonderzoek

We maken dagelijks gebruik van de vele wegen en verhardingen die Nederland rijk is. Daarom is het ontzettend belangrijk dat deze verhardingen er zo goed mogelijk bij liggen. Een goede verharding ligt er niet zomaar en deze dient te voldoen aan vele eisen, waardoor een goed verhardingsonderzoek van groot belang is.

Roelofs kan alle soorten verhardingsonderzoeken uitvoeren. Zo is bij het onderhoud van bestaande verhardingen het meten van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de fundering als de verharding van essentieel belang. Ook adviseren we beheerders over de levenscyclus en de te nemen onderhoudsmaatregelen van verhardingen.

Met onderzoek alleen ben je er niet. Wij hechten dan ook veel waarde aan het geven van de beste verhardingsadviezen. Dit alles met kwalitatief en kwantitatief goed verhardingsonderzoek als basis. Naast het geven van verhardingsadviezen en reparatie-adviezen kunnen wij u ook adviseren op andere werkgebieden.

Verhardingsonderzoek volgens protocollen

Door de bepaling van het deflectieprofiel conform CROW 92 kan uiterst nauwkeurig de huidige toestand van een asfaltverharding worden bepaald. Bij deze verhardingsonderzoeken wordt gebruik gemaakt van de modernste valgewichtdeflectiemeter technieken. Met deze metingen wordt de basis gelegd voor het herontwerp van de asfaltverharding.

Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740

Bij het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de verhardingen en funderingen behoort vaak ook een verkennend bodemonderzoek. Het is verstandig en efficiënt deze gelijktijdig uit te voeren. Hierbij wordt gewerkt conform de NEN 5740. Na het nemen van de monsters door gecertificeerde monsternemers worden de monsters naar het lab verzonden voor onderzoek. Door de intensieve samenwerking kan snel uitsluitsel gegeven worden over het verkennend bodemonderzoek.

Omgang met vrij asfalt

Er wordt gewerkt conform CROW 210. Dit is de richtlijn voor het omgaan met vrijkomende asfalt. Dit gaat van verwijdering tot en met acceptatie bij een erkende verwerker.


Heeft u een vraag of opmerking?