Kunstwerk Onderhoud

Kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen zijn onmisbaar in de Nederlandse infrastructuur. Een vroegtijdige inspectie en effectief onderhoud zorgen ervoor dat deze infrastructurele kunstwerken altijd in functie kunnen blijven.

Het onderhoud van kunstwerken is specialistisch werk. Bij Roelofs kunt u terecht voor zowel het opstellen van onderhoudsplannen als het onderhoud zelf. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het zoveel mogelijk beperken van verkeersoverlast.

Inspectie kunstwerk

Om gericht kunstwerk onderhoud uit te voeren wordt er ten eerste een inspectie uitgevoerd. Dit gebeurt uiteraard conform de geldende normen. Hierbij wordt gelet op bepaalde aspecten. Bij een brug wordt bijvoorbeeld gekeken naar de staat van de planken en de bodem en de leuning.

Vervolgens wordt een maatregelplan opgesteld om de staat van het kunstwerk op het gewenste niveau te houden. Daarbij wordt tevens een lifecycle analyse (LCA) gemaakt. Op basis van de afschrijving wordt hierbij de levensduur van het kunstwerk in kaart gebracht. Hoeveel wordt die levensduur langer als ik ga repareren of onderhoud ga plegen?

Ook het kunstwerk onderhoud kan Roelofs vervolgens uitvoeren. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het beperken van verkeersoverlast.

Voorbeelden van infrastructurele kunstwerken zijn:

 • Stuwen
 • Sluizen
 • Duikers
 • Kribben
 • Kades
 • Waterkeringen
 • Havens
 • Jachthavens
 • Gemalen
 • Watergangen
 • Beschoeiing
 • Bruggen
 • Vispassages

Heeft u een vraag of opmerking?