Nieuws

Eigen stroomvoorziening in de Direct Units en schaftketen door zonnepanelen

25-06-2018

De werkplaats van Roelofs heeft in samenwerking met HTS-studenten elektronica de afgelopen maanden mobiele zonnepanelen ontwikkeld voor op de daken van Direct Units en schatftketen van Roelofs. Op het project De Parken in Apeldoorn draait momenteel een pilot in samenwerking met Bredenoord uit Apeldoorn, een leverancier van stroomvoorzieningen en generatoren.

De zonnepanelen kunnen op keten en zeecontainers geplaatst worden, om zo stroom op te wekken voor het gebruik op het bouwterrein. De stroom wordt bijvoorbeeld gebruikt voor verlichting van keten en kantoren en het opladen van mobiele apparaten en accu’s van materieel.

De pilot draait op het project van Roelofs in de Apeldoornse wijk De Parken. Deze wijk wordt de komende maanden gerenoveerd en is het allereerste civieltechnische project in Nederland dat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. “Hierna gaan we de pilot evalueren”, aldus Hans Slot, hoofd materieel bij Roelofs. “We bekijken wat we als aannemer en leverancier voor elkaar kunnen betekenen en wat het rendement van de panelen is.”

Ook onderzoeken de partijen kwesties rond teruglevering en het elektrisch verwarmen van de ruimtes. Stroomgebruik tijdens nachtdiensten is ook een uitdaging. Een mogelijke oplossing is om met accu’s te werken die overdag door de zonnepanelen worden opgeladen middels een laadsysteem. “Zonnepanelen kunnen zodoende aggregaten prima vervangen op bijvoorbeeld werken waar nog geen voorzieningen zijn”, licht Slot toe.

Klimaatneutraal
Eigen stroomvoorziening op een klimaatneutrale wijze sluit aan op de doelstelling van Roelofs: klimaatneutraal in 2030. De zonnepanelen dragen bij aan een circulaire aanpak van projecten in de openbare ruimte en geven een concrete invulling aan duurzaamheid en klimaatneutraliteit in een CO2-intensieve sector als de Bouw en Infra.