Nieuws

Aandacht voor dynamisch rioolbeheer in Leusden

23-06-2014

Roelofs analyseert rioolinspectiedata voor de gemeente Leusden, waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve software die dynamisch rioolbeheer mogelijk maakt. Op www.waterforum.net verscheen onlangs een artikel over doelmatig rioolbeheer waarbij extra aandacht was voor de werkwijze van deze gemeente.

Het artikel op www.waterforum.net gaat over de opkomst van assetmanagement en waar op rioleringsgebied nog winst te behalen valt. Verschillende experts op rioleringsgebied komen aan het woord. Ook is er aandacht voor Rasmariant, de software waar Roelofs gebruik van maakt en die voor elk riool uitrekent wanneer risico’s onacceptabel worden op basis van het door de gemeente aangeleverde risicoprofiel. Lees hier het hele artikel: Assetmanagement leidt tot meer doelmatigheid rioleringsbeheer.

Onze unieke aanpak in rioolbeheer
Roelofs kan vanuit haar betrokkenheid bij parkmanagement en langjarige onderhoudscontracten bij gemeentelijke overheden rioolbeheer benaderen vanuit de optiek van de beheerder. Dit leidt tot nieuwe inzichten en een unieke werkwijze. Roelofs biedt hierbij waardevolle input bij de realisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). We hebben dit samengebracht onder de noemer Innovatief Rioleringsbeheer. Traditioneel beheer en onderhoud maakt hierbij plaats voor assetmanagement. Lees hier meer over rioolbeheer door Roelofs.